Pesca

Onze línies estratègiques per rellançar l'aqüicultura a Andalusia

26/01/2021

El Comitè d'Aqüicultura d'Andalusia que s'ha celebrat aquesta setmana a Sevilla ha abordat l'elaboració d'una nova Estratègia Andalusa per al Desenvolupament de l'Aqüicultura Marina per al període 2021-2030.


Fruit del treball dut a terme s'han definit un total d'onze línies estratègiques d'actuació, enfocades al desenvolupament de la innovació, la promoció de l'excel·lència i la qualitat dels peixos i mariscos de l'aqüicultura en els mercats, la contribució a la millora de les economies locals, els aspectes mediambientals, la planificació dels espais del litoral andalús per acollir noves instal·lacions de cultiu i la millora dels procediments administratius.


El nou Fons Europeu Marítim de la Pesca i l'Aqüicultura (FEMPA),que espera l'aprovació de part del Parlament Europeu i del Consell de Ministres de la Pesca, permetrà seguir donant suport a aquest sector productiu, estratègic per a la Unió Europea per la seva contribució a l'abastiment de peixos i aliments saludables, sostenibles i de proximitat a la ciutadania, al desenvolupament socioeconòmic de les zones costaneres i al creixement de l'anomenada economia blava.


El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Aqüicultura ha reconegut la feina que ha dut a terme l'Administració andalusa per disposar d'una estratègia plurianual de desenvolupament de l'aqüicultura en els pròxims anys, que és una obligació per a rebre fons comunitaris per a aquest sector. La feina està més avançada, fins i tot, que la duta a terme per altres comunitats autònomes i per l'Administració central.


Amb la presidència del director general de Pesca i Aqüicultura de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Sostenible andalusa, José Manuel Martínez Malia, el comitè ha analitzat els més de 20 milions d'euros que la Junta d'Andalusia posarà a disposició del sector fins al 2023 per donar suport a les iniciatives de creació de noves empreses i llocs de feina, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses aqüícoles, la posada en valor dels peixos i mariscs que produeixen, el reforç del paper de les organitzacions de productors o el suport a les empreses que han vist afectada la seva facturació per la pandèmia, entre d'altres.


Durant la sessió, el sector ha reconegut el treball que ha dut a terme la Direcció General de Pesca i Aqüicultura de la Junta d'Andalusia davant la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19, i ha agraït la celeritat en l'aprovació i el pagament de compensacions econòmiques que sumen més de 800.000 euros per pal·liar la reducció d'activitat que han patit les empreses.