Agroeconomia

OCM Única en la nova PAC

01/06/2019

Sobre aquest aspecte, la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu va aprovar:


- Estendre l'actual esquema de gestió de l'oferta i la reducció dels volums a tots els sectors productius agraris, a més del lacti, que ja el té.


- Crear un observatori únic de la UE dels mercats agraris, que se centraria en una àmplia gamma de sectors, inclosos els cereals, sucre, oli d'oliva, fruita i hortalisses, vi, llet i carn.


- No aplicar les normes de Competència als acords verticals i a les pràctiques concertades que estiguin adreçades a aconseguir normes més estrictes de tipus mediambiental, de salut i benestar animal prescrites per la UE o les lleis nacionals dels Estats membres.


- Garantir que les autoritats nacionals abordin l'ús il·legal de les denominacions d'origen, indicacions geogràfiques protegides i especialitats tradicionals, i que s'allargui el pla d'autoritzacions administratives de plantació de vinya fins a l'any 2050.