R+D+i

Noves varietats de presseguer i ametller

15/10/2019

S'examinen les noves varietats de tot Europa.


Aquesta estació és fruit de l'encomanda amb l'Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV), que depèn del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació des de mitjans dels anys 90, informa l'Executiu aragonès.


L'OEVV té encomandes amb diversos centres de recerca agrària i universitats per fer l'examen DHE de les noves varietats vegetals que s'inscriuen en els Registres Nacionals de Varietats Comercials i de Varietats Protegides.


Per a espècies perennes, l'OEVV té encomandes amb un total de 10 centres d'examen DHE especialitzats en fruiters de clima temperat (albercoquer, ametller, avellaner, cirerer, figuera, presseguer, noguera, perer), fruiters tropicals (alvocat, xirimoier, mango, pinya i plataner), cítrics, olivera, vinya i maduixera.


L'EEDHE del CITA està especialitzada en l'assaig tècnic de presseguer i ametller. José Manuel Alonso, com a director de l'EEDHE, gestiona i coordina l'estació i és responsable de dur a terme els assaigs tècnics de Prunus pérsica (presseguer), mentre que el tècnic de recerca Enrique Castrillo és el responsable dels assaigs tècnics de Prunus dulcis (ametller).


Alonso explica que la feina de l'estació d'examen DHE és comprovar que les noves varietats que obtenen "els milloradors són realment noves; portem material vegetal dels obtentors i el comparem amb les col·leccions de varietats de referència que tenim al CITA, veiem que les noves varietats siguin homogènies, diferents de les que ja existeixen i si són estables al llarg del temps durant dos cicles productius".


Després d'aquestes comprovacions es fa un informe indicant que realment són varietats noves. Aquesta feina es fa en dues espècies: el presseguer en varietats de floració mitjana i tardana ?les de floració primerenca les fan a València? i en ametller.


A Europa, recorda, hi ha cinc estaciones d'examen DHE de presseguer, però per al cas de l'ametller som l'única estació d'examen DHE europea, amb la qual examinem totes les noves varietats d'ametller que comercialitzen a Europa. El 2019 hi ha en examen 70 varietats de presseguer i 4 d'ametller.


Les varietats en assaig es conreen en una parcel·la amb accés restringit dins de la finca experimental Soto de Lezcano del CITA, ubicada al Campus Aula Dei a l'avinguda de Montañana de Saragossa. La finca té un total de 100 hectàrees de reg. L'EEDHE del CITA també disposa d'un laboratori independent equipat per fer les feines d'identificació varietal i hivernacles climatitzats, on hi ha duplicats de les varietats d'assaig.


El mes de setembre passat van tenir lloc a les instal·lacions del CITA a Saragossa unes jornades d'intercanvi d'informació entre els 10 centres d'examen DHE de varietats d'espècies perennes que hi ha a Espanya organitzades per l'OEVV i el CITA.


En aquestes jornades, els responsables d'aquests centres van intercanviar informació sobre la metodologia de l'examen DHE, com ara selecció de les varietats de comparació, presa de dades de les varietats candidates, maneig de material de reserva o actuació de les col·leccions de referència de les diferents espècies.


Posteriorment, els participants de les jornades van tenir l'oportunitat de visitar les parcel·les on hi ha l'assaig DHE d'ametller i presseguer i les col·leccions de varietats de referència nacional, a la finca experimental del CITA de Soto de Lezcano.