Ramaderia

Noves vacunes per al bestiar

20/06/2019


Investigadors de la Universitat de Còrdova (UCO) participen en el projecte "Paragone", que engloba 17 socis i que ha aconseguit desenvolupar noves vacunes candidates a lluitar contra els paràsits helmints que afecten de manera important el bestiar. La UCO ha exposat en una nota que aquests organismes són responsables de nombroses pèrdues, no només perquè provoquen una disminució de la producció de carn, llet o llana, sinó perquè fan que els animals siguin més susceptibles a desenvolupar altres malalties.



El control actual d'aquests organismes es basa en l'ús de fàrmacs, uns medicaments anomenats antihelmíntics que estan perdent efectivitat a causa de la resistència que generen els paràsits. Davant d'això, el desenvolupament de vacunes eficaces s'ha constituït com un autèntic desafiament per a la ciència veterinària, un repte complex ja que es tracta de patògens multicel·lulars que modifiquen la resposta immunitària de l'hoste per poder-se desenvolupar dins de l'animal infectat.


De moment, el projecte ha estudiat els paràsits que més pèrdues causen en els animals de producció principals, com el vacum, les ovelles o les gallines, i s'ha aconseguit desenvolupar candidats vacunals més que prometedors, que ofereixen un nivell de protecció superior al 50 per cent.
La Universitat de Còrdova s'ha centrat en el paper de la Fasciola hepatica, un dels paràsits més nocius i que afecta principalment els remugants a través de l'aigua o de vegetals crus que actuen com a vehicle de la infecció.


El catedràtic de Veterinària José Pérez Arévalo ha indicat que la línia de recerca continuarà al llarg dels anys vinents amb l'objectiu d'entendre millor els mecanismes que fan servir aquests paràsits per modificar la resposta immune i conèixer les molècules que utilitzen per enganyar l'hoste.



">