Al dia

Noves mesures per donar suport al sector agrari per la guerra a Ucraïna

22/09/2022

La Comissió Europea va decidir que els Vint-i-set poguessin prolongar de manera voluntària a la campanya del 2023 l'excepcionalitat a les normes de la PAC quant a condicionalitat sobre diversificació i rotació de cultius ia les terres en guaret, amb l'objectiu d'incrementar la producció agrícola comunitària per pal·liar els efectes al
sector del conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna.


Així, continuaran derogades dues de les denominades bones condicions agràries i mediambientals (BCAM) de la condicionalitat establertes segons el reglament pel qual es regula la nova PAC 2023-2027 i, d'altra banda, sobre la norma que obliga a dedicar anualment almenys un 4% de la terra de cultiu a superfícies i elements no productius. Aquestes superfícies en guaret podran ser cultivades sempre que no sigui amb blat de moro o soja.


Espanya i altres Estats membres havien sol·licitat en diverses ocasions a la CE la flexibilització d'aquestes mesures atesa la situació provocada per la invasió russa d'Ucraïna. La UE estima que amb aquestes es podran posar en producció un total d'1,5 milions d'hectàrees més.


Bestreta del 70% de les ajudes directes


El Diari Oficial de la UE va publicar el pas 4 d'agost el reglament pel qual s'autoritza, a partir del 16 d'octubre, l'increment de la bestreta dels pagaments de la PAC de la campanya del 2022 fins al 70 % del total a les ajudes directes i fins al 85% del total en algunes mesures relacionades amb el desenvolupament rural.


Segons càlculs del Ministeri d'Agricultura, a Espanya aquesta autorització podrà permetre un avenç dels ajuts directes de fins a 3.386 M€ per a un total de 648.691 agricultors i ramaders, que van presentar la seva sol·licitud única d'ajudes per a aquesta campanya.


Aquest increment suposa passar del 50% d'avançament habitual al 70%, que és el que estableix ara la normativa comunitària, i respon a la petició formulada per Espanya, així com per la majoria d'Estats membres, per tal de dotar de més liquiditat a les explotacions agràries i d'ajudar els agricultors i ramaders a pal·liar els efectes adversos derivats de la guerra.