Agricultura

Noves autoritzacions per plantar 945 noves hectàrees de vinya el 2021

01/07/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha comunicat a les comunitats autònomes les superfícies que es concediran per cada sol·licitud d'autorització per a noves plantacions de vinya el 2021, que sumen un total de 945 hectàrees, de les quals el 41% corresponen a joves titulars d'explotacions petites i mitjanes.


El Ministeri ha centralitzat i ordenat les sol·licituds admissibles puntuades que van remetre les comunitats autònomes, i els ha traslladat la resolució perquè la comuniquin als beneficiaris.


La superfície concedida s'ha repartit entre els quatre primers grups considerats de prioritat. El 91% de la superfície s'ha concentrat en els tres primers: viticultor jove amb una explotació petita, viticultor amb una explotació petita i viticultor jove amb una explotació mitjana, que rebran el 100% de la superfície admissible que van sol·licitar, amb un màxim de 5 hectàrees per sol·licitant. Als viticultors del quart grup de prioritat, els titulars d'explotacions mitjanes, se'ls assigna el 9% restant de la superfície.


Dels quatre grups, destaquen els viticultors amb explotacions petites, que sumen el 50% de la superfície concedida, i els viticultors joves, que representen el 41% de la superfície concedida.


Per comunitats autònomes, Castella-la Manxa és la que disposa d'una superfície de nova plantació més gran, 526 hectàrees, seguida de Castella i Lleó, amb 123 i de Catalunya, amb 105.


Aquestes concessions es fan sobre un total de superfície sol·licitada de 4.595 hectàrees, que es redueix a 3.349 un cop s'han tingut en compte els criteris d'admissibilitat i després d'aplicar el límit màxim de 5 hectàrees per sol·licitant.


La demanda d'autoritzacions per a plantació de noves vinyes manté la tendència a la baixa. La superfície total sol·licitada aquest any ha caigut un 40,7% en comparació amb el 2020, any en el qual ja es va produir una reducció del 41,6% en comparació amb l'exercici del 2019.