Sabies que

La nova normativa sobre protecció ecològica finalment entrarà en vigor el gener del 2019

01/09/2018

La nova normativa comunitària sobre producció ecològica/orgànica i etiquetatge, amb la qual la UE busca garantir la qualitat dels aliments, la protecció del medi ambient i el benestar dels animals al llarg de tota la cadena de subministrament, entrarà en vigor a partir del gener del 2021, després d'haver rebut el vistiplau del Parlament Europeu i el Consell de Ministres. Aquests són els punts clau de la nova normativa: ? Controls més estrictes. Tots els operadors de tota la cadena de subministrament d'aliments ?agricultors, ramaders, processadors, comerciants, importadors? s'han de controlar in situ almenys una vegada l'any, o una vegada cada dos anys si no s'ha detectat cap incompliment durant els tres anys previs. ? Competència més justa. Els productors de països tercers que vulguin vendre els productes a la UE han de complir les mateixes normes que els productors de la UE. ? Contaminació amb fitosanitaris. Els agricultors han de prendre mesures de precaució per evitar la contaminació "accidental" amb fitosanitaris o fertilitzants no autoritzats; un producte perd la condició d'ecològic si la contaminació es deu a un frau o un comportament negligent. Els estats membres que tenen llindars per a substàncies no autoritzades en els aliments ecològics, els poden continuar aplicant, però han de permetre que altres productes alimentaris orgànics d'altres països de la UE entrin al seu mercat. ? Més bon subministrament de llavors i animals ecològics: s'estableix una base de dades informàtica sobre la disponibilitat en cada estat membre. ? Granges mixtes: els agricultors poden produir productes convencionals i ecològics, però cal que separin clarament les dues activitats agrícoles. ? Els procediments de certificació per a petits agricultors són més fàcils i, per estalviar temps i diners, es poden agrupar. ? S'inclouen nous productes ecològics, com ara la sal, el suro i els olis essencials; n'hi ha d'altres que s'hi podran afegir més endavant.