Sabies que

Nova eina per augmentar l'ús sostenible de nutrients a la UE

01/03/2019

Com a part de les noves propostes per a la PAC 2021-2027, s'està desenvolupant una nova eina per ajudar els agricultors a administrar l'ús de nutrients en l'explotació que, dins de les Bones Pràctiques Agrícoles i Ambientals (GAEC), té com a objectiu un ús sostenible dels fertilitzants per a tots els agricultors de la UE i, alhora, augmenta la digitalització del sector agrícola.


L'eina FaST, que els pagesos podran fer servir de manera gratuïta, proporcionarà automàticament informació de les parcel·les seleccionades, i també dels conreus, del nombre d'animals a l'explotació i de la quantitat de fems que generin. També es disposarà de dades addicionals per poder manejar els nutrients, com els relacionats amb el sòl agrícola, la proximitat d'àrees protegides i els límits legals sobre l'ús que se'n faci. FaST és accessible a través de telèfons mòbils, PC o tauletes com a eina digital, i l'usuari pot acceptar o editar les dades que li proporcioni.


A partir d'aquestes dades, l'eina proposa un pla de maneig  de nutrients, amb recomanacions personalitzades sobre la fertilització de conreus per a l'explotació seleccionada. Segons la Comissió Europea, l'ús d'aquesta eina aportarà beneficis ambientals, com la reducció de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) i de la pèrdua de nutrients a les aigu?es subterrànies i els rius, i també contribuirà positivament a la qualitat de l'aigua i del sòl.