Agroeconomia

Nou sistema de gestió de les quotes de pesca a les aigües peninsulars de l'Atlàntic

21/06/2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar el 2 d'abril passat al BOE una ordre ministerial per la qual s'estableix un nou sistema de gestió de les quotes de pesca assignades anualment a Espanya, aplicable principalment als estocs sotmesos a TAC (total admissible de captures) i quotes a les aigües peninsulars de l'Atlàntic.


Aquest nou sistema suposa modificar les diferents ordres ministerials que regulen aquests caladors des de l'any 2014. Entre les principals mesures adoptades, es flexibilitzen les transmissions temporals i definitives de possibilitats de pesca per als vaixells amb repartiment individual al Cantàbric i el Nord-est, el golf de Cadis i els que pesquen en aigües de Portugal, de manera que es permet que els vaixells s'adaptin millor a les seves pesqueries dins dels repartiments establerts prèviament.A més, s'estableix un mecanisme d'optimització anual de les quotes en aquests caladors mitjançant el qual, a partir de l'1 d'octubre de cada any, els vaixells que hagin exhaurit les seves quotes prèviament o els que a partir d'aquesta data les vagin exhaurint puguin continuar pescant mitjançant l'ús de les quotes que els sobrin a altres vaixells.Així mateix, es fixen altres procediments per gestionar les quotes de pesca assignades a Espanya, que fins ara no estaven establerts tret de casos puntuals, i també s'estableixen principis per al repartiment anual de quotes que fins ara no s'havien repartit internament a Espanya, d'estocs àmpliament distribuïts, com la llúcera o el sorell en aigües de la Unió Europea, i una reserva mínima de quota de peix espasa a l'Atlàntic Nord per computar les captures accidentals de determinades flotes que fins ara no tenien cap assignació d'aquest estoc.


De manera complementària, també s'estableixen procediments uniformes per al cessament de l'activitat i el tancament de les pesqueries en cas que s'exhaureixin les quotes.