Agricultura

El nou Registre Vitivinícola de Catalunya (e-RVC) ja és una realitat

18/01/2022

El nou Registre Vitivinícola de Catalunya (e-RVC) ja és una realitat. L'aplicació permetrà la tramitació electrònica, l'accés dels agricultors i de tot el sector per intervenir de manera directa en la gestió de les vinyes, i també sol·licitar i consultar els tràmits relatius a la gestió del potencial vitícola.


El primer tràmit s'obre demà dissabte, 15 de gener, i és el de sol·licitud de concessió d'autorització de nova plantació de vinya, que a partir d'ara s'haurà de dur a terme com a única via, mitjançant l'e-RVC. La resta de tramitacions lligades a la gestió del potencial vitícola; sol·licituds d'arrencada, sol·licituds de plantació, modificació de localització, comunicacions d'arrencada i de plantació..., etc. s'obriran a partir de l'1 d'agost i els relacionats amb l'entrada de raïm als cellers està previst que s'implementi a partir de l'1 d'agost del 2023, per la verema del 2023-2024.


Per tal de fer arribar l'eina a tots els integrants del sector s'han fet diverses sessions formatives de l'e-RVC per facilitar les tramitacions i garantir la traçabilitat del productes catalans, en aquest cas del cep a l'ampolla.


El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha treballat per posar a disposició del sector vitivinícola català el nou e-RVC, ja que l'antic RVC estava implementat sobre un sistema d'informació que havia quedat obsolet tecnològicament i dificultava l'adaptació del model telemàtic de gestió.


El nou e-RVC implementa la tramitació electrònica completa i preveu l'accés mitjançant els sistemes d'identificació digital reconeguts. Les persones físiques i jurídiques podran accedir amb DNI electrònic, IdCat de l'Agència Catalana de Certificació (ACC), Certificat de persona física de la FNMT o autoritzant a les Entitats Habilitades mitjançant la signatura d'un conveni amb el Departament.


Es pot accedir a tota aquesta informació des de l'apartat de l'e-RVC del web del DACC:agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/vinya/e-rvc/