R+D+i

Un nou projecte de recerca europeu vol reduir l'impacte negatiu dels pesticides

20/11/2020

Els cultius de vinya i olivera a Europa són molt importants. De fet, la Unió Europea és líder en producció, consum i comerç de vi, i té un 45% de la superfície de cultiu mundial de vinya (amb Espanya, Itàlia i França com a països líders en aquest aspecte), i un 65% de la producció. Els productes de l'olivera també són una part essencial de l'economia agrària als països del sud d'Europa: la UE produeix gairebé el 75% de l'oli d'oliva i el 33% de les olives de taula de tot el món.


Aquest nivell de producció ha sigut possible, en part, gràcies a l'ús de productes fitosanitaris, que han permès mantenir a ratlla les diverses plagues i malalties que afecten aquests cultius. El número d'aquests productes empleats en agricultura s'ha duplicat a escala mundial des de 1980, però recentment diversos estudis demostren que l'abús de pesticides pot tenir impactes negatius en el medi ambient, els organismes (més enllà de les plagues) i, fins i tot, la salut humana.


A més a més, la demanda de productes ecològics és cada cop més important, i alguns dels fitosanitaris més utilitzats, com és el cas del coure, són a la llista de substàncies que cal substituir (Reglament (CE) Nº 1107/2009), alhora que s'insisteix en la millora de l'eficiència de l'aplicació Directiva Europea per a l'Ús Sostenible de Pesticides (Directiva 2009/128/CE). Per tot això, resulta necessària una aproximació integral per trobar alternatives de gestió que permetin la sostenibilitat del sector.


NOVATERRA, un nou projecte europeu de recerca i innovació que tot just comença, vol ocupar-se d'aquesta problemàtica creant un enfocament més global per garantir tant la seguretat alimentària com les directives de la Unió Europea per a l'ús sostenible dels plaguicides.


L'objectiu és reduir l'ús i els impactes negatius dels productes fitosanitaris més controvertits, els anomenats plaguicides, que es fan servir per la gestió integrada de plagues, malalties i males herbes en els dos cultius principals mediterranis d'Europa: la vinya i l'olivera.


Durant les diverses fases del projecte es desenvoluparan i s'assajaran un conjunt d'estratègies noves, integrades i sostenibles, però també viables en l'àmbit tècnic i econòmic. Es tracta de reduir la contaminació ambiental i els danys als organismes que no formen part de les plagues objectiu i aconseguir alhora una sostenibilitat econòmica millor per als agricultors del Mediterrani.