Indústria

Nou paquet de propostes del Pacte Verd Europeu per fer dels productes sostenibles la norma a la UE

01/04/2022

La Comissió presenta un paquet de propostes del Pacte Verd Europeu per fer dels productes sostenibles la norma a la UE, fomentar els models de negoci circulars i capacitar els consumidors de cara a la transició ecològica. Com es va anunciar en el Pla d'Acció per a l'Economia Circular, la Comissió proposa noves normes perquè gairebé tots els bens físics que es comercialitzen a la UE siguin més respectuosos amb el medi ambient, adaptats a l'economia circular i eficients des d'un punt de vista energètic en tot el seu cicle de vida, des de la fase de disseny fins al seu ús quotidià, la reconversió i l'eliminació.


El paquet inclou una proposta sobre noves normes per capacitar els consumidors en la transició ecològica, de manera que estiguin més ben informats sobre la sostenibilitat medi ambiental dels productes i més ben protegits davant del blanqueig ecològic.


Amb les propostes, la Comissió presenta les eines per avançar envers una economia veritablement circular a la UE, una economia alliberada de la dependència de l'energia i els recursos, més resilient davant de pertorbacions externes i més respectuosa amb la natura i la salut de tothom. Les propostes es basen en l'èxit de les actuals normes de disseny ecològic de la UE, que han suposat reduccions notables del consum d'energia i grans estalvis pel que fa als consumidors de la Unió.


La proposta de Reglament sobre el disseny ecològic dels productes sostenibles fa referència al disseny dels productes, el qual determina fins el 80 % de l'impacte medi ambiental del seu cicle de vida. També estableix nous requisits per fer que els productes siguin més duradors, fiables, reutilitzables, actualitzables, reparables, més fàcils de mantenir, renovar i reciclar, i eficients a l'hora de fer servir l'energia i els recursos. A més, els requisits d'informació específics dels productes garantiran que els consumidors sàpiguen quin impacte medi ambiental tenen les seves compres. Tots els productes que es regulin tindran passaports digitals de productes i això en facilitarà la reparació o reciclat i el seguiment de les substàncies preocupants en tota la cadena de subministrament. També es podrà introduir l'etiquetatge corresponent. D'altra banda, la proposta comprèn mesures per posar fi a la destrucció dels bens de consum que no es venen, ampliar la contractació pública ecològica i oferir incentius per als productes sostenibles. ec.europa.eu/environment/communication-making-sustainable-products-norm_en