Pesca

Nou acord de pesca entre la UE i el Regne Unit

22/12/2022

S'assoleix un nou acord entre la Unió Europea i el Regne Unit per fixar els totals admissibles de captura (TAC) i les quotes per al 2023 de les poblacions de peixos compartides entre ambdues parts, en les quals es produeixen increments significatius en les espècies de més interès per a la flota espanyola.


L'acord, signat ahir per la Comissió Europea i el Regne Unit, culmina un període de consultes que es va iniciar el mes d'octubre. L'acord fixa TAC i quotes en 114 stocks, dels quals més de 40 són d'interès per a Espanya, entre els quals hi ha tant espècies principals i emblemàtiques com d'altres que, sense tenir la mateixa importància, resulten determinants per mantenir l'activitat de la flota perquè eviten l'anomenat efecte d'estrangulament per l'obligació de desembarcament.


Entre les espècies principals destaquen els bons resultats en el lluç nord (aigües del Regne Unit, Irlanda i França), amb un increment del TAC del 5%. Els raps i galls de les zones 7 i 8 (fonamentalment aigües d'Irlanda i França) augmenten un 11% i un 12%, respectivament, mentre que l'escamarlà de Porcupine, amb el qual se segueixen plenament les recomanacions científiques disponibles sota el rendiment màxim sostenible, s'incrementa en un 35%. D'aquests increments se'n beneficien uns 90 vaixells espanyols que utilitzen arts de palangre de fons, arrossegament i volanta.


En alguns casos de menor dependència econòmica es produeixen algunes disminucions dels TAC d'acord amb les recomanacions científiques, com per als galls i raps de l'oest d'Escòcia (zona 6 de l'ICES) o la llengua de bacallà, però les quotes disponibles per a Espanya el 2023 se situen per sobre de les necessitats constatades en base als nivells de captures realitzades en els darrers anys.


Entre les espècies potencials d'estrangulació destaca el resultat obtingut pel besuc de les zones 6, 7 i 8 (capturat principalment en aigües del Cantàbric i França), amb manteniment del TAC per al 2023 en captures accessòries. En el cas del bacallà de la zona 7 es manté el TAC del 2022, mentre que en el de la zona 6 es produeix una lleugera reducció. En aquests tres casos les recomanacions científiques actuals són de TAC 0 per al 2023, de manera que cal adoptar nivells de quotes mínims que permetin cobrir les captures accessòries inevitables que es produeixen en el desenvolupament de les pesqueries adreçades a les espècies principals.


Tot i així, per al 2023 es continua el reforç de les mesures per donar suport a la recuperació d'aquestes espècies, com el cas del besuc, a través de la implantació de noves zones de vedes promogudes per Espanya a nivell regional i que seran adoptades oficialment els propers dies per la Comissió Europea.