Pesca

El nou acord dota el sector pesquer d'estabilitat i seguretat jurídica

28/12/2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació espanyol ha assenyalat que l'acord al qual han arribat la Unió Europea i el Regne Unit és un bon acord, ja que dota d'estabilitat i seguretat jurídica el sector pesquer, que podrà continuar duent a terme la seva activitat en condiciones similars a les actuals. Les reduccions de captures plantejades tindran efectes limitats per a la pesca espanyola, que seguirà comptant amb quotes que s'ajusten a les seves necessitats.


Des del Ministeri s'ha destacat, a més a més, que han quedat fora de l'acord pesquer espècies de gran interès per a Espanya com l'estoc del sud de verat, sorell i maire. I s'han aconseguit beneficis a favor de la flota espanyola en lluç del nord, la principal espècie per als vaixells que treballen a la zona.


Mitjançant l'acord, el Regne Unit recupera la sobirania de les seves aigües i el control dels seus recursos pesquers, tot i que s'ha aconseguit establir un període transitori de 5 anys i mig (fins al 30 de juny de 2026) perquè el sector es pugui adaptar de forma gradual i equilibrada a la nova situació, sense que se n'interrompi l'activitat.


El Regne Unit obté un increment de les seves quotes de pesca que, al final del període d'ajust el 2026, arribarà al 25% del valor mitjà de les captures realitzades pels països comunitaris en aigües britàniques. Per arribar a aquest valor, el percentatge de reducció en volum de captures de les diverses espècies compartides és diferent. Hi haurà descensos, al final del període de 5 anys i mig, de només un 1% en el cas del lluç del nord, espècie de gran interès per a Espanya, i fins i tot hi ha espècies que s'han quedat fora de l'acord.


Així, les quotes dels estocs del sud, amb espècies tan importants per a l'activitat de la flota espanyola, principalment la costanera, com el verat, el sorell i la maire, no patiran cap modificació i es mantenen les possibilitats de pesca per a la flota espanyola. Tampoc hi ha cessions en espècies de fonera, com el besuc, el bèrix esplèndid, el sabre negre i els macrúrids.


Uns 70 vaixells treballen habitualment en aigües britàniques, dels quals 7 vaixells d'arrossegament a l'oest d'Escòcia són els que tenen una presència més elevada en aigües del Regne Unit. En total capturen unes 8.000 tones, per un valor de gairebé 32 milions d'euros. Aquestes xifres en captures i valor econòmic suposen un 1% del total de la flota espanyola.