Agricultura

Nota informativa sobre el pagament anticipat de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023

30/10/2023

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, davant de diverses informacions i declaracions aparegudes als mitjans de comunicació amb opinions sobre el pagament anticipat dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) corresponents a les sol·licituds d'ajuts per al 2023, informa del següent: 

1.- L'avançament de la PAC en aquesta campanya, el pagament del qual comença a partir del 16 d'octubre i s'efectua fins al 30 de novembre, s'ha elevat al màxim permès del 70 % davant el 50 % establert a la normativa, a sol·licitud d'Espanya davant de la Comissió Europea.

De cap manera aquest pagament es pot elevar al 90 %, com s'ha comentat en alguna ocasió, perquè no hi ha un suport legal possible al reglament comunitari. 

2.- El pagament anticipat dels ajuts directes de la PAC per dotar de més liquiditat a agricultors i ramaders és sol·licitat setmanalment per les comunitats autònomes al Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), organisme dependent del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en funció dels pagaments que tenen previst fer. 

a) Com a conseqüència de les seves previsions, algunes comunitats autònomes executen la totalitat del 70 % en el període referenciat. 

b) Altres fan pagaments inferiors al màxim de la bestreta permesa. 

c) I algunes comunitats autònomes no efectuen cap avançament. 

En tot cas, la quantia que s'abona depèn de cada comunitat autònoma, que decideix com i quan es fa el pagament. L'abonament d'aquests avançaments requereix la realització de controls previs per garantir l'ús adequat dels fons de la Unió Europea (UE).

Les comunitats autònomes que participen al sistema de prefinançament dels fons de la PAC, coordinat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), han comunicat unes previsions de pagaments anticipats per una quantitat propera als 2.500 milions d'euros. 

Cada expedient de sol·licitud d'ajuts directes de la PAC es compon d'ajuda bàsica a la renda, pagament redistributiu, pagament complementari per a joves, ecorregims i ajuts associats. Algunes comunitats autònomes, aquests primers dies, estan fent pagaments d'una part dels conceptes esmentats, i fins al 30 de novembre abonaran, segons les seves previsions, la resta de l'avançament. 

3.- En aquest exercici, el primer any d'aplicació de la nova PAC, es va ampliar el termini de sol·licitud dels ajuts fins al 30 de juny perquè es poguessin tramitar totes les peticions d'agricultors i ramaders, cosa que ha comportat la reducció dels terminis que tenen les administracions per fer un gran nombre de tasques, necessàries en aquest primer any d'aplicació d'una nova PAC. 

4.- Per tot això, és del tot impossible i erroni efectuar qualsevol comparació amb els avançaments executats en anys anteriors. Cal esperar que s’acabi el període de pagaments d'aquests ajuts, el 30 de juny del 2024, per conèixer totalment els fons que realment han percebut els agricultors.