Ramaderia

El nombre d'indústries de porcí en municipis rurals de Galícia s'ha incrementat un 13 % en 10 anys

31/08/2021

El nombre d'indústries dedicades a l'elaboració de productes del porcí en municipis de menys de 5.000 habitants de Galícia s'ha incrementat un 12,73% en deu anys: ha passat de 55 indústries l'any 2008 a les 62 del 2018, segons les dades elaborats per la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (Interporc).


Aquesta vinculació de la indústria porcina amb les zones rurals es suma a les 631 granges (de les 1.448 de la regió) que hi ha en municipis de menys de 5.000 habitants, el que evidencia el caràcter essencial del sector porcí i el seu efecte directe en l'economia d'aquests petits municipis, en els quals el sector porcí genera ocupació estable i contribueix a evitar la despoblació.


En total, el nombre d'indústries de porcí a Galícia ascendeix a 183, de les quals el 33,88% són en municipis de menys de 5.000 habitants, i generen un total de 2.117 llocs de treball directes, el 26,74% en aquestes petites localitats .


D'altra banda, les granges de porcí de la comunitat donen feina a 1.671 treballadors, el 56,64% assentats en poblacions de menys de 5.000 habitants.


La implantació del sector porcí en aquests municipis és integral, és a dir, no només hi trobem la producció primària sinó també la industrial, i això és absolutament indispensable perquè un sector agroalimentari contribueixi decisivament a la sostenibilitat del medi rural.


A més, i no menys important, el porcí de capa blanca és un sector que treballa cada dia sota un model de producció únic al món i s'esforça per seguir avançant en les matèries en què és un referent: la seguretat alimentària, el benestar animal i la sostenibilitat.