Indústria

El nombre d'indústries de porcí en municipis rurals d'Andalusia s'ha incrementat un 16 % en 10 anys

19/08/2021

El nombre d'indústries dedicades a l'elaboració de productes del porcí en municipis de menys de 5.000 habitants d'Andalusia s'ha incrementat un 15,97% en deu anys, passant de 144 indústries l'any 2008 a les 167 el 2018, segons les dades elaborades per la Interprofessional delPorcí de Capa Blanca (INTERPORC).


Aquesta vinculació de la indústria porcina amb les zones rurals se suma a les 572 granges, de les 5.149 de la regió, que estan en municipis de menys de 5.000 habitants, el que evidencia el caràcter essencial del sector porcí i el seu efecte directe en l'economia d'aquests petits municipis on el sector porcí genera ocupació estable i contribueix a evitar la despoblació.


En total, el nombre d'indústries de porcí a Castella-la Manxa ascendeix a 483, de les quals el 34% són en municipis de menys de 5.000 habitants, i generen un total de 7.436 llocs de treball directes, el 34,36% en aquestes petites localitats.


Les granges de porcí de la comunitat donen feina a 1.441 treballadors, el 47,6% assentats en poblacions de menys de 5.000 habitants.


La implantació del sector porcí en aquests municipis és integral, és a dir, no només hi trobem la producció primària sinó també la industrial, i això és absolutament indispensable perquè un sector agroalimentari contribueixi decisivament a la sostenibilitat del medi rural.


A més, i no menys important, el porcí de capa blanca és un sector que, tot i que treballa cada dia sota un model de producció únic al món, també s'esforça per seguir avançant en les matèries en què és un referent: la seguretat alimentària, el benestar animal i la sostenibilitat.


En el pla mitjà mediambiental el compromís del sector porcí és ferm, i ho demostra el fet que any rere any redueixi les emissions de gasos d'efecte hivernacle derivades de la seva activitat. A més, els esforços del sector no es limiten només a la reducció en la generació d'emissions, sinó que s'estenen a molts altres camps de l'activitat, com la reducció del consum d'aigua, d'electricitat i combustibles o la menor generació de plàstics no reutilitzables, residus o deixalles.


Totes aquestes mesures de control i millora mediambiental que s'han aplicat en els últims 30 anys han contribuït al fet que el pes de l'activitat porcina sobre el conjunt de les emissions nacionals de gasos d'efecte hivernacle sigui de només l'1,9%.