Al dia

Neix Pesca Espanya

22/09/2022

Rubricada per un total de sis organitzacions de productors pesquers i l'elecció de Javier Garat, secretari general de CEPESCA, com el seu president, es va constituir l'Associació d'Organitzacions de Productors Pesca Espanya, amb l'objectiu d'enfortir el sector en la defensa dels seus interessos .


Els membres fundadors de Pesca Espanya són l'Organització de Productors Associats de Grans Atuners Congeladors (OPAGAC), la de Vaixells Congeladors de Merlúcids, Cefalòpodes i Espècies Vàries (OPPC-3), la del Port de Burela (OPP-7), la del Port de Celeiro (OPP-77), la de Pesca Fresca del Port de la Corunya (OPP-13) i l'OP Mallorca Mar (OPP-58).


Entre altres aspectes, es prioritzaran qüestions com el menor consum de recursos hídrics, la substitució d'aigües superficials i subterrànies per les regenerades o salinitzades, la incorporació d'energies renovables que suposin un estalvi o la instal·lació de comptadors de telecontrol i instruments de precisió al sistema de reg.


Gairebé 12 M€ en sancions a la cadena des de la creació de l'AICA


L'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA) va presentar el 19 de juliol el seu informe del primer semestre del 2022, en què es recull que l'import pagat per les sancions imposades des de la seva creació el 2014 pujaria fins a 11,8 M€ com resultat d'uns 3.149 advertiments per incompliment de preceptes de la Llei de Mesures per a la Millora del Funcionament de la Cadena Alimentària.


La distribució comercial minorista va ser la que més va abonar, amb 7,68 M€ (65,2 % del total), seguida per la distribució comercial majorista ?amb 2,18 M€?, la indústria alimentària ?amb 1,86 M€ ? i el sector productor, amb 64.367€.


El primer semestre del present any, l'AICA va dur a terme 354 inspeccions d'ofici per garantir el compliment d'aquesta llei, va rebre 9 denúncies per presumptes incompliments i va imposar un total de 95 sancions.