Al dia

Neix la Mesa Nacional i l'Observatori de la Sostenibilitat del Regadiu

24/01/2023

Amb un reial decret, el Govern va posar en marxa el mes d'octubre la Mesa Nacional del Regadiu i l'Observatori de la Sostenibilitat del Regadiu.


La Mesa Nacional del Regadiu té com a finalitat promoure i facilitar la cooperació, consulta, aná-lisis i intercanvi d'informació entre les Administraciones públiques i la resta de les parts interesadas, per a facilitar la governança i el desenvolupament eficient de la política de regadius a Espanya.


Per part seva, la missió de l'Observatori de la Sostenibilidad del Regadiu és proporcionar informació objectiva i rellevant en matèria de regadius en beneficio de productors, organitzacions del sector i administracions. Així mateix, informarà sobre l'evolució dels principals indicadors relatius a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de l'agricultura de regadiu a Espanya, per a contribuir a la transparència i la confiança de la societat en general sobre aquest sector.