Ramaderia

Neix Life Carbon Farming, un nou projecte que permetrà fer avançar el boví espanyol en sostenibilitat

20/01/2022

El dia 11 de gener del 2022 es reuneix per primera vegada el consorci espanyol del projecte Life Carbon Farming, coordinat a nivell europeu per l'Institut de l'Élevage i amb la participació de ramaders de França, Espanya, Irlanda, Bèlgica, Alemanya i Itàlia. Un veritable projecte europeu de valorització del carboni que respondrà clarament a les polítiques europees sobre canvi climàtic. Disposa d'un pressupost total de 6,6 milions d'euros i un període d'execució de sis anys.


L'estratègia política del Green Deal estableix com convertir Europa en el primer continent climàticament neutre el 2050. Al centre del Green Deal, l'estratègia De la granja a la taula o F2F (de l'anglès Farm to Fork) posa èmfasi en accelerar la transició cap a un sistema alimentari sostenible. Així, els agricultors hauran de transformar els seus mètodes de producció, augmentar la resistència al clima i reduir l'ús d'entrades. Gràcies al mètode d'avaluació de la sostenibilitat, el projecte Life Carbon Farming donarà resposta a aquestes tasques de F2F.


Hi ha evidències que les granges de boví poden aportar solucions en la lluita contra el canvi climàtic. Per facilitar la implementació de tècniques de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEI), el projecte generarà eines d'anàlisi de l'empremta de carboni. Aquestes eines contemplaran metodologies harmonitzades de reducció d'emissions de GEH que puguin ser verificades i monitoritzades de manera oficial en l'àmbit europeu, amb l'objectiu d'oferir serveis d'assessorament objectius i adaptats sobre les opcions de gestió sostenible i donar més garanties a les inversions que es facin a la granja en matèria de sostenibilitat.