Agricultura

Modificades les condicions per reconèixer llotges agropecuàries de referència

09/06/2021

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), la modificació del Reial Decret 427/2020, del 3 de març, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per al reconeixement de les llotges de productes agropecuaris com a "llotges de referència" i de les seves associacions, i es crea un registre nacional d'aquestes instal·lacions


Entre altres modificacions, se suprimeix l'exigència de no tenir ànim de lucre en l'exercici de l'activitat com a requisit perquè una llotja pugui ser reconeguda com a llotja de referència. A més, ja no es requerirà que la llotja de contractació sigui l'activitat exclusiva d'aquestes entitats perquè puguin ser reconegudes, tot i que sí que n'ha de ser l'activitat principal.


Les llotges agropecuàries constitueixen una institució tradicional del nostre sector agrari. Des de fa molts anys contribueixen amb la seva activitat a millorar la transparència de les relacions comercials en els primers graons de la cadena de subministrament. Això és possible perquè actuen com a lloc de reunió on productors i comercialitzadors es posen en contacte i intercanvien informació sobre preus, situació i tendències de mercat. Normalment, en aquestes llotges es promou o facilita la confecció d'acords comercials.


A més, les llotges presten un servei important al conjunt dels empresaris agraris de la zona en què s'ubiquen, ja que duen a terme una tasca molt important d'elaboració i difusió d'informació sobre cotitzacions i mercats en origen que contribueix a la transparència en els intercanvis comercials. Aquesta tasca és també d'interès per al MAPA, ja que, en determinats productes, la informació que proporcionen constitueix una font de dades que s'utilitza com a contrast o per elaborar la informació.


L'objectiu principal d'aquesta modificació és actualitzar la normativa perquè es pugui aplicar millor i corregir certs errors menors detectats, alhora que s'eliminen dubtes jurídics sobre com s'ha d'interpretar.


Amb la modificació aprovada es contempla la variada tipologia jurídica de les llotges al nostre país i la casuística que hi ha per possibilitar-ne el reconeixement, a més del compliment d'unes condicions que siguin coherents amb la realitat de les últimes dècades i l'evolució d'aquestes institucions.


Altrament, només una mínima part de les llotges que hi ha a Espanya estarien en disposició d'obtenir el distintiu "llotja de referència", i amb això s'estaria limitant la finalitat de contribuir o ajudar amb la informació que proporcionin voluntàriament al MAPA, i a disposar de les dades que calen perquè els mercats agraris es puguin ordenar adequadament.