Ramaderia

El MITECO ultima un nou sistema de seguiment de pol·linitzadors a Espanya

21/05/2021

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) està ultimant la preparació d'un nou sistema de seguiment de pol·linitzadors a Espanya, coherent amb el sistema de seguiment de pol·linitzadors que està posant en marxa la Unió Europea.


Aquesta eina permetrà millorar el coneixement sobre l'estat de conservació i les tendències de les espècies pol·linitzadores, així com millorar el coneixement sobre els factors que n'amenacen la recuperació, i cobrirà les importants mancances de coneixement que hi ha actualment en relació amb aquest grup d'espècies.


La informació que es generarà mitjançant aquest nou sistema de seguiment serà fonamental per implementar l'Estratègia nacional per a la conservació de pol·linitzadors. Contribuirà a l'adopció de mesures adequades per conservar-ne i recuperar-ne les poblacions i mantenir i recuperar els importants serveis ambientals que els pol·linitzadors presten a la nostra societat i a l'economia.


Hi ha evidències del declivi dels pol·linitzadors a nivell mundial, tal com recull l'Informe de la Plataforma Intergovernamental Científiconormativa sobre Diversitat Biològica i Serveis dels Ecosistemes (IPBES) de 2016 sobre pol·linitzadors, pol·linització i producció d'aliments, que adverteix que a Europa el 9% de les abelles i de les papallones estan amenaçades, i que les poblacions d'abelles disminueixen un 37% i les de papallones un 31%.


Entre les principals amenaces hi ha el canvi en l'ús de la terra, la gestió intensiva de l'agricultura i de l'ús dels plaguicides, la contaminació ambiental, les espècies exòtiques invasores, els patògens i el canvi climàtic.


La zoopol·linització exerceix una funció vital com a servei ecosistèmic regulador de la natura. A nivell mundial, gairebé el 90% de les espècies de plantes amb flors silvestres depenen, al menys parcialment, de la transferència de pol·len per animals. A Europa, prop del 84% de les espècies conreades i el 78% de les espècies silvestres depenen, al menys en part, de la pol·linització animal.