El Ministeri d`Agricultura, Pesca i Alimentació publica les línies estratègiques de recerca pesquera per a l`any 2024
Pesca

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació publica les línies estratègiques de recerca pesquera per a l'any 2024

27/12/2023

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació articula un any més la possibilitat de repartir captura científica als vaixells pesquers que participin en projectes de seguiment científic, d'acord amb el que estableix la legislació europea. A aquest efecte, el ministeri ha publicat a la seva pàgina web les línies estratègiques de recerca pesquera de la Secretaria General de Pesca per a l'any 2024.

 

El desenvolupament d'aquestes campanyes és un reflex del compromís entre el sector pesquer i els instituts científics per millorar el coneixement i comptar amb la millor informació disponible per a les avaluacions. Alhora, aquest coneixement permetrà prendre millors decisions en matèria de gestió pesquera. Aquestes campanyes són voluntàries, i compten amb el suport d'un institut científic, que també analitzarà les dades que es recullen de les diferents campanyes.

El percentatge de captura per a fins científics equival al 2 % de la quota espanyola de cada espècie sotmesa al Reglament de Total Admissible de Captura (TAC) i quotes. L'accés al percentatge de captures per a fins científics i els criteris per a la seva fixació en el marc de campanyes científiques autoritzades està regulat per l'Ordre APA/441/2023, de 24 d'abril, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 3 de maig del 2023.

 

Les línies estratègiques estan disponibles per consultar-les a l'apartat “participació pública” de la pàgina web. El termini de presentació de sol·licituds d'accés a la captura científica serà entre l'1 i el 15 de gener del 2024.