Indústria

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació convoca el Premi Aliments d'Espanya 2021

03/01/2022

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) un extracte de l'ordre per la qual es convoca el Premi Aliments d'Espanya 2021 en règim de concurrència competitiva.


Les modalitats en què es distribueixen els guardons són: Premi Aliments d'Espanya a la Indústria Alimentària i Accèssit Aliments d'Espanya a la Iniciativa Emprenedora, Premi Aliments d'Espanya a la Producció Ecològica, Premi Aliments d'Espanya a la Internacionalització Alimentària, Premi Aliments d'Espanya a la Producció de la Pesca i de l'Aqüicultura, Premi Aliments d'Espanya a la Comunicació, Premi Aliments d'Espanya a la Restauració i Premi Extraordinari Aliments d'Espanya.


Podran participar en aquests premis les empreses alimentàries la seu principal de les quals estigui situada dins del territori nacional. El termini de presentació de sol·licituds serà de tres mesos a comptar des del 31 de desembre, el dia després de la publicació d'aquest extracte al BOE.


Les sol·licituds de participació es presentaran, a través del registre electrònic del MAPA, al lloc web sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA, on hi ha un model normalitzat de sol·licitud.