Més de mil agricultors i ramaders es beneficien del Pla Renove 2023 per a la compra de maquinària nova.
Indústria

Més de mil agricultors i ramaders es beneficien del Pla Renove 2023 per a la compra de maquinària nova.

02/01/2024

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha conclòs els pagaments del Pla Renove 2023 a més d'un miler dels pagesos i ramaders que van sol·licitar els ajuts, que tenen com a objectiu l'adquisició de maquinària agrícola nova i dotada de les darreres tecnologies.
 
La convocatòria d'aquest any ha comptat amb un pressupost total de 9.545.350 euros, el més important del Pla Renove fins avui, i un 45 % més elevat que el del 2022.
 
En aquesta edició, els ajuts s'han dividit en dues línies, una destinada a la compra de sembradores de sembra directa i una segona per a altres màquines, cosa que ha permès optimitzar l'assignació dels fons disponibles segons la demanda.
 
Després del repartiment de la totalitat dels fons, les dades definitives del pla 2023 apunten que el 96 % de les sol·licituds presentades han estat acceptades. En concret, aquest any el pla ha comptat amb 1.083 beneficiaris.
El Pla Renove 2023 ha propiciat una inversió total en compra de maquinària nova propera als 40 milions d'euros. La subvenció del programa arriba de mitjana al 23,6 % de la despesa total realitzada pels agricultors i ramaders beneficiaris.
 
Aquesta convocatòria ha propiciat la incorporació al parc de maquinària agrícola d'unitats modernes, dotades de les darreres tecnologies, més respectuoses amb el medi ambient, més eficaces, segures i ergonòmiques. La concessió de l'ajut també comporta el desballestament de les unitats antigues.
 
Per tipus de maquinària, se situen en primer lloc les sembradores de sembra directa, amb 600 unitats renovades, seguides dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris i de les abonadores, amb 192 i 107 unitats, respectivament. La renovació de trituradores de residus vegetals també ha tingut una gran acollida, amb 101 unitats.
 
DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL PER TIPUS DE MÀQUINA
 
Les xifres definitives mostren la gran acollida del Pla Renove en el sector agrari. Castella i Lleó és la primera comunitat autònoma receptora d'ajuts, amb més de 6,6 milions d'euros i 738 unitats. La segueixen Aragó (176 unitats, amb 1,5 milions de subvenció) i Catalunya (58 unitats i més de 500.000 euros d'ajut).