Sabies que

Més de la meitat del reg a Espanya ja és localitzat o gota a gota

01/06/2019

A 3.774.286 hectàrees puja ja a Espanya la superfície regada, un 1,9 % i 40.591 ha més que l'any anterior, segons l'enquesta del Ministeri d'Agricultura sobre superfícies i rendiments de conreu del 2018, que destaca que el reg localitzat o gota a gota ja representa més de la meitat de tota la superfície de regadiu del país.


No obstant això, aquest increment de la superfície regada no ha suposat una alça de l'ús d'aigua, que ha disminuït un 15 % en l'última dècada, segons la Federació de Regants (Fenacore), gràcies a la modernització i millora de les tècniques i dels equips de regadiu. El sistema de reg per regatge localitzat o gota a gota s'ha incrementat un 16 % (440.482 ha) els deu últims anys, i un 3,7 % (70.633 ha) el 2018, davant la davallada de la resta dels sistemes de regatge.


Un 94 % de la superfície de regadiu en olivera i vinya fa servir el sistema de reg localitzat o gota a gota


Així, el reg per gravetat o a manta, que encara representa el 24 % del total, va baixar un 2 % i en 18.510 ha el 2018, i el d'aspersió, un 1,8 %, i s'ha reduït en 10.183 ha respecte de l'any anterior.


D'altra banda, el sistema de reg automotriu va baixar un lleu 0,4 %, i en 1.186 ha. Les quatre comunitats autònomes amb més superfície de conreu regada van ser Andalusia, amb una mica més d'1,1 Mha; Castella-la Manxa, amb 553.969 ha; Castella i Lleó, amb 448.680 ha, i Aragó, amb 408.996 ha.


I per grups de conreus, els cereals apareixen en primer lloc per superfície regada, amb 889.411 ha, seguits de l'oliverar, amb 818.505 ha i la vinya, amb 389.553 ha. La mitjana de superfície de reg sobre el conreu total és del 22,2 %, amb més de 3,77 Mha sobre més de 17 Mha conreades a Espanya, incloses 141.734 ha de terres en guaret.