Al dia

Més de 772 M€ en indemnitzacions de l'assegurança agrària el primer semestre

10/11/2023

El pool de l’assegurança agrària espanyola, Agroseguro, va estimar que les indemnitzacions del primer semestre del 2023 van ser de 772,62 M€; se superen, així, els 769 M€ abonats als productors assegurats al llarg de tot el 2022, exercici de màxima sinistralitat de la història de l’assegurança agrària, i a manca encara de tots els sinistres agrícoles i pecuaris que es puguin produir durant el segon semestre.

Del total, 687,44 M€ corresponien a sinistres agrícoles, i 85,18 M€, al conjunt d’assegurances pe- cuàries. Per línies, els conreus herbacis acumulaven, el 30 de juny, sinistres per valor de 388,85 M€ i s’estimaven en 75,82 M€ les indemnitzacions per als fructicultors assegurats; 48,17 M€ per sinistres en vinya; 43,93 M€ per a citricultors; 35,01 M€ per danys a l’all, i 34,16 M€ més en el conjunt de les hortalisses. La resta, a sinistres de cirera, ametller o caqui, entre altres conreus.

Reducció de tipus en els préstecs de l’Instrument Financer de Gestió Centralitzada

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i les comunitats autònomes de Castella i Lleó, Extremadura i Galícia han acordat amb les entitats financeres una rebaixa d’un punt diferencial dels préstecs garantits per l’Instrument Financer de Gestió Centralitzada (IFGC), que ara es fixa en l’euríbor + 1 %, és a dir, la meitat del que s’hi aplicava.

Des del començament d’aquest programa, el març del 2019, s’han formalitzat 1.100 préstecs, que han suposat la mobilització de gairebé 160 M€ i, en tot aquest temps, l’IFGC ha garantit operacions destinades a inversions en explotacions agràries; creació d’empreses per joves agricultors; transformació, comercialització i desenvolupament de productes agrícoles, i inversions en tecnologies forestals, com també en transformacions, mobilització i comercialització de productes forestals.

Abans de final d’any, està previst el llançament de l’IFGC del Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna 2023-2027, amb l’adhesió, inicialment, de deu comunitats autònomes (Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa i Comunitat Valenciana).