R+D+i

Més de 60 entitats se sumen al Pacte per la Ciència i la Innovació

16/02/2021

Sense innovació no hi ha futur. Els beneficis en ciència i innovació són evidents per a les empreses i la societat en general. Malgrat això, la inversió en R+D+I d'Espanya se situa en només el 49% de la mitjana europea, de manera que, ara sí, necessitem una aposta decidida amb una visió àmplia i a llarg termini. El Pacte per la Ciència i la Innovació l'han subscrit més de 60 organitzacions i reflecteix l'acord de la societat civil sobre aquesta qüestió fonamental.


Contempla una sèrie de compromisos concrets pel que fa a recursos, organització del sistema i recursos humans, principalment per incrementar de forma sostenible la inversió pública en R+D+I.


Entre ells caldria destacar el compromís d'un finançament d'acord amb les prioritats del país. Que el finançament públic en R+D+I, excloent-ne partides financeres, augmenti regularment de forma que arribi a l'1,25% del PIB el 2030, el que suposarà arribar al 0,75% abans del 2024. Que es reforcin, en la mateixa proporció, les polítiques públiques de transferència de coneixement i d'innovació empresarial, amb una atenció especial a les pimes. En cas de reducció de la despesa pública, que el finançament en R+D+I no es redueixi en valor absolut.


A AINIA, com passa en la resta de centres tecnològics de FEDIT, firmant del pacte, duem a terme activitats destinades tant a la generació de coneixement tecnològic com a facilitar-ne l'explotació, ja sigui per empreses existents o mitjançant la generació de noves iniciatives empresarials, l'èxit de les quals es mesura en funció de la millora competitiva de les empreses i de la seva contribució al desenvolupament econòmic del seu entorn.


Els centres som un enllaç àgil i eficaç de suport a la R+D+I dirigit específicament al sector productiu, en especial a les pimes, tot i que també col·laborem amb les Administracions Públiques per a l'execució d'activitats relacionades amb la innovació tecnològica.


Per tant. donem la benvinguda i el nostre suport a aquest gran pacte per impulsar la inversió en R+D+I d'Espanya.