Agricultura

En marxa el Paquet de Digitalització del Programa Nacional de Desenvolupament Rural

29/03/2021

El www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4750.pdf" target="_blank" rel="noopener">Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui el conveni subscrit pel www.mapa.gob.es/es/" target="_blank" rel="noopener">Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació amb la Fundació Escuela de Organización Industrial (www.eoi.es/es/conocenos/colegios-mayores/africa/conocenos/fundacion-eoi" target="_blank" rel="noopener">EOI), per organitzar, gestionar i executar el Paquet de Digitalització del Programa Nacional de Desenvolupament Rural (PNDR) 2014-2020.


El mes d'agost passat, mitjançant la Decisió d'Execució de la Comissió C (2020) 5670, es va modificar el PNDR 2014-2020 per incloure-hi el Paquet de Digitalització. Aquest Paquet de Digitalització inclou dues mesures d'actuació: "accions de transferència de coneixement i informació" i "serveis d'assessorament" en l'àmbit de la digitalització.


Els beneficiaris d'aquestes ajudes seran entitats supraautonòmiques o d'àmbit nacional lligades al sector agroalimentari, i els usuaris finals en seran els pagesos.


El pressupost que s'ha assignat per posar-ho en marxa és de 3.036.000 euros, 1.512.000 dels quals es destinen a la mesura de formació i 1.524.000 a la d'assessorament, i està cofinançat amb el FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural) i amb pressupost del MAPA. S'executarà al llarg dels anys 2021, 2022 i 2023.


L'Escola d'Organització Industrial, entre els objectius de la qual hi ha potenciar la formació en l'àmbit de la innovació i les noves tecnologies, col·laborarà amb el MAPA pel que fa a l'organització, la gestió i l'execució de les operacions derivades de la posada en marxa del Paquet de Digitalització del PNDR 2014-2020.


L'esmentat Paquet de Digitalització pretén impulsar la transició digital del sector agroalimentari contribuint a reduir la bretxa de capacitats en el sector, fomentant l'establiment i la prestació de serveis d'assessorament en matèria de digitalització, i també a través de la formació i l'actualització de coneixements dels assessors