Agricultura

El MAPA treballa amb les comunitats autònomes en uns ecoesquemes que s'han d'adaptar a tota la tipologia d'explotacions

22/07/2021

El secretari general d'Agricultura i Alimentació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Fernando Miranda, ha assenyalat que treballa amb les comunitats autònomes en la definició d'ecoesquemes que "siguin accessibles a tots els agricultors i ramaders, i que cada explotació en tingui algun a la seva disposició".


Miranda ha presidit avui el grup de treball sobre ecoesquemes, que ha reunit a representants de les comunitats autònomes per avançar en els ecoesquemes del Pla estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC) i que s'emmarca "en un cicle intens de treball" per assolir un nivell tècnic que guanyi en detall i precisió.


Per videoconferència, ministeri i les comunitats autònomes han seguit treballant sobre la proposta d'ecoesquemes per desenvolupar una sèrie de pràctiques voluntàries que contribueixin a preservar el medi ambient i la biodiversitat i a lluitar contra el canvi climàtic, en línia amb l'enfocament proposat pel MAPA fruit de les reunions mantingudes amb les comunitats autònomes en els últims mesos.


Segons Fernando Miranda, "volem consensuar un disseny que s'adapti a les característiques de les nostres explotacions, que sigui beneficiós per al medi ambient i que pugui tenir una àmplia acollida, tant per l'impacte que això suposarà en el manteniment de les rendes de les explotacions com pel seu benefici ambiental".


Les comunitats autònomes tindran la possibilitat de complementar l'ajut dels ecoesquemes amb les mesures agroambientals del segon pilar (desenvolupament rural).


En la trobada, també s'ha analitzat com el conjunt format principalment per la condicionalitat, els ecoesquemes i les mesures agroambientals, així com altres intervencions, han de donar una resposta coordinada i coherent a les necessitats ambientals identificades en l'elaboració del Pla estratègic, així com contribuir als objectius del Pacte Verd.


El ministeri i les comunitats autònomes continuaran celebrant reunions amb l'objectiu de tancar, al setembre, la definició dels ecoesquemes i les seves pràctiques.