Agricultura

El MAPA publica la informació sobre les regions de pagament per a l'ajut bàsic a la renda de la nova PAC

06/10/2022

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat avui en el Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles d'Espanya (SIGPAC) la informació sobre la regió que correspon a cada recinte en el nou Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat de la Política Agrària Comuna (PAC) que es començarà a aplicar a partir de l'1 de gener de 2023.


L'objectiu d'anticipar aquesta dada en el visor nacional del SIGPAC és fer que els agricultors i ramaders puguin consultar per a cadascun dels seus recintes de l'actual campanya 2022 en quina regió d'ajut bàsic a la renda es trobaran a partir del 2023. Aquesta dada els brinda la possibilitat de preveure el resultat de la conversió dels seus drets de l'actual Renda de Pagament Bàsica en els d'Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat, com també una aproximació als imports que els correspondran per l'ajut redistributiu complementari i, també, per el de joves agricultors i joves agricultores.


De la mateixa manera, saber la regió de pagament dels recintes SIGPAC facilitarà als agricultors la gestió de la base territorial de les explotacions de cara a la campanya 2023, en el cas de compravendes o contractes d'arrendaments que es facin en els pròxims mesos.


El Pla Estratègic Nacional per aplicar la reforma de la PAC a Espanya introdueix una simplificació del model de regionalització, que passa de 50 a 20 regions, les quals s'engloben en 5 grups: terres de conreu de secà, terres de conreu de regadiu, conreus permanents, pasts permanents i regió balear.


La dada de la regió d'Ajut Bàsic a la Renda per a la Sostenibilitat publicada s'ha calculat prenent com a referència la informació de l'ús del sòl de cada recinte en la campanya 2020. És una informació provisional, que s'actualitzarà i serà definitiva el febrer del 2023. Aquesta informació definitiva es podrà consultar igualment en el visor SIGPAC i serà la base per a sol·licitud única d'aquesta campanya.


La informació publicada està disponible en l'enllaç següent:


https://www.fega.gob.es/es/ayudas-directas-y-desarrollo-rural/aplicacion-sigpac.