Agricultura

El MAPA presenta a les autonomies una proposta preliminar sobre els ecoesquemes

03/02/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha presentat a les comunitats autònomes una proposta preliminar per debatre sobre els ecoesquemes que s'han d'aplicar a Espanya, un cop s'hagi actualitzat a partir de l'última informació facilitada per la Comissió Europea i estigui definida amb més detall.


La relació, oberta a l'anàlisi i al debat amb les comunitats autònomes, es tancarà en la Conferència Sectorial monogràfica que se celebrarà a la primavera sobre el model d'aplicació de la Política Agrària Comuna (PAC). Inclou un total de nou ecoesquemes que poden diferenciar-se entre aquells l'import dels quals es pot calcular com a incentiu i aquells l'import dels quals s'ha de calcular com a compensació.


El repertori que ha proposat el ministeri és el següent:


1. Millora de la sostenibilitat de les pastures, augment de la capacitat d'embornal de carboni i prevenció d'incendis mitjançant l'impuls del pasturatge extensiu.


2. Gestió apropiada de les pastures: sega de prats i marges sense segar.


3. Pràctiques per a la millora del carboni orgànic, la qualitat i la fertilitat del sòl en terra llaurable: foment de la rotació de cultius amb espècies milloradores.


4. Agricultura de precisió. Pla de gestió de nutrients.


5. Pràctiques alternatives a la crema a l'aire lliure de restes de collita i poda".


5.1 Cobertes vegetals inertes.


5.2 Valorització energètica de biomassa vegetal.


5.3 Compostatge.


6. Pràctica en matèria d'ús sostenible de fitosanitaris.


7. Pràctiques per a la millora de la conservació del sòl mitjançant cobertes vegetals vives en cultius llenyosos.


8. Pràctiques per prevenir l'erosió del sòl i millorar-ne el contingut de carboni i matèria orgànica: agricultura de conservació-sembra directa.


9. Pràctiques per a la millora de la biodiversitat.


9.1. Marges multifuncionals i illes de biodiversitat.


9.2. Zones de no collita i manteniment del cultiu.