Agricultura

El MAPA modifica el termini de presentació de cessions de drets de pagament bàsic el 2021

20/10/2020

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica l'ordre ministerial que endarrereix l'inici del termini de comunicació de les cessions de drets de pagament bàsic de la Política Agrícola Comuna (PAC).


El període de comunicació de les cessions de drets d'ajut, que habitualment començava l'1 de novembre, s'iniciarà en la campanya 2021 el mateix dia en què comença el termini de presentació de sol·licitud única, és a dir, l'1 de febrer de 2021. La data de finalització prevista és el 31 de maig de 2021.


Amb la publicació d'aquesta ordre, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) s'anticipa als possibles canvis normatius que es derivin de la situació transitòria en què quedarà la PAC durant els anys 2021 i 2022, i garanteix seguretat jurídica tant als cedents com als cessionaris dels drets d'ajut.


El proper mes de desembre acaba el septenni 2014-2020 de la política agrícola de la Unió Europea i comença el període 2021-2027. Tot i això, els reglaments pels quals ha de regir-se aquest nou perídoe no entraran en vigor fins al 2023, i per això el 2021 i el 2022 seran anys de transició en què la PAC funcionarà amb la normativa actual, a la qual caldrà introduir alguns ajustos.


L'1 de febrer de l'any que ve ja es coneixeran aquests ajustos (normativa transitòria i la seva adaptació en els reals decrets relacionats amb els ajuts de la PAC a Espanya), i els actes que a partir d'aquella data duguin a terme els agricultors i ramaders que es beneficiïn de les subvencions tindran seguretat jurídica total. Sigui com sigui, els criteris per a la percepció del ajuts en la campanya 2021 romandran pràcticament sense canvis en comparació amb els de 2020.