Pesca

El MAPA destina 8,9 milions d'euros a ajuts per a l'emmagatzematge de productes de la pesca

28/10/2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat un extracte de l'ordre de convocatòria d'ajuts per l'ús del mecanisme d'emmagatzematge el 2020, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.


La quantia màxima total dels ajuts per aquesta convocatòria és de 8.970.000 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària "Ajuts per compensar els efectes de la COVID-19" dels pressupostos generals de l'Estat per al 2020.


Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions les Organitzacions de Productors Pesquers (OPP) i les Associacions d'Organitzacions de Productors Pesquers (AOP), d'àmbit transnacional, nacional i autonòmic que estiguin donades d'alta en el registre d'organitzacions professionals en el sector dels productes de la pesca i de l'aqüicultura.


El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de la publicació d'aquest extracte en el BOE.