Agricultura

El MAPA acosta el coneixement dels sectors agrícola, pesquer i de la indústria agroalimentària

23/10/2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat a la seva pàgina web l'Informe Anual d'Indicadors 2019, una eina d'estudi que acosta als ciutadans el coneixement dels indicadors principals dels sectors agrícola, pesquer i de la indústria agroalimentària, inclosos l'anàlisi dels mercats, el consum i la comercialització, a part de descriure el medi físic i social en què es desenvolupen.


Aquest informe, elaborat amb dades del Ministeri mateix i de múltiples fonts oficials europees i internacionals, s'estructura en quatre grans blocs temàtics:Entorn físic i territorial, que inclou indicadors de caracterització sociodemogràfica del medi rural, com l'aigua, els sòls i la relació que tenen amb l'activitat agrícola, l'energia, la qualitat de l'aire i la biodiversitat en l'àmbit agrícola, entre d'altres. Una de les dades destacades en aquest apartat indica que el 16% de la població espanyola en el medi rural ocupa el 84% del territori nacional.
Sectors productius, on s'ofereix una perspectiva econòmica completa dels sectors agrícoles, agroindustrial i pesquer, juntament amb informació sobre ocupació, finançament, Política Agrícola Comuna (PAC), assegurances agrícoles o fiscalitat. Com a principals macromagnituds, l'informe apunta que la Renda Agrària va arribar als 26.234 milions d'euros i la Renda de la Pesca es va xifrar en 884 milions d'euros, mentre que la indústria agroalimentària va integrar més de 31.000 empreses amb una xifra de negocis de prop de 120.000 milions d'euros.
Mercats i comercialització. Analitza els principals indicadors relacionats amb la evolució dels preus, les tendències de consum i distribució d'aliments en el mercat domèstic, el comerç exterior en els àmbits d'interès del MAPA, els preus internacionals de les matèries primes agrícoles, el petroli i altres entrades. Entre altres dades destacables, en aquest apartat s'assenyala que el saldo del comerç exterior agroalimentari i pesquer va arribar el 2019 al rècord històric, amb un superàvit de 14.215 milions d'euros
Informes monogràfics, on s'inclouen documents d'anàlisi sobre temes d'actualitat i gran rellevància com són, en aquest moment, el Pla Estratègic que actualment està dissenyant Espanya per a l'aplicació de la nova PAC 2021-27 i les iniciatives per a millorar la cadena alimentària.

L'informe està disponible per a poder-lo descarregar en la pàgina web del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en la secció d'Anàlisis i Prospectiva