Indústria

El MAPA acosta el coneixement dels sectors agrari, pesquer i de la indústria agroalimentària

16/08/2022

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat a la seva pàgina web l'Informe anual d'indicadors 2021, una eina d'estudi que acosta als ciutadans el coneixement dels indicadors principals dels sectors agrari, pesquer i de la indústria agroalimentària. A més, inclou l'anàlisi dels mercats, el consum i la comercialització, i descriu el medi físic i social en què es desenvolupen i les polítiques relacionades amb aquestes qüestions. En l'edició d'enguany, la desena, s'hi inclouen nous apartats dedicats al sector pesquer.


Aquest informe, elaborat amb dades del ministeri i de múltiples fonts oficials europees i internacionals, s'estructura en quatre grans blocs temàtics:


1. Entorn físic i territorial. Aquest apartat inclou indicadors sociodemogràfics del medi rural i de les regions costaneres, dades d'usos del sòl, ús de l'aigua, energia, aire... però també de la biodiversitat dels paisatges agraris. L'informe apunta que el medi rural ocupa el 84% de la superfície d'Espanya i acull el 16% de la població (7,5 milions de persones). La població empadronada a àrees costaneres arriba als 18,6 milions de persones i la superfície regada ocupa els 3,9 milions d'hectàrees, el 54% es gestiona amb reg localitzat.2. Sectors productius. Ofereix una perspectiva econòmica i estructural de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, l'aqüicultura i de la indústria d'aliments i begudes. Aquest apartat inclou xifres, fets i indicadors relacionats amb l'economia, la producció, l'ocupació i el finançament en el sector agroalimentari i pesquer, entre els quals destaquen la Renda Agrària, que es va situar als 28.958 milions d'euros; la Renda de la Pesca, que va assolir els 769 milions d'euros, i la indústria agroalimentària, que va integrar més de 30.000 empreses amb un valor afegit superior als 24.100 milions d'euros.3. Mercats i comercialització. Analitza els indicadors principals relacionats amb l'evolució dels preus agroalimentaris des del punt de vista del productor i del consumidor, el consum i la distribució d'aliments dins i fora de les llars, el comerç exterior en els àmbits d'interès del MAPA i els mercats internacionals de matèries primeres agràries. Entre les dades destacables en aquest apartat s'assenyala que les exportacions agroalimentàries i pesqueres van assolir el rècord històric en superar els 60.000 milions d'euros. El saldo del comerç exterior agroalimentari i pesquer va registrar un superàvit de 18.948 milions, i la despesa en alimentació a les llars va assolir els 74.544 milions d'euros.4. Polítiques. Aquest bloc temàtic inclou una descripció de les polítiques més importants dels àmbits agrari, pesquer i alimentari. S'hi descriuen les actuacions que s'han dut a terme en el disseny del Pla estratègic nacional de la Política Agrària Comuna (PAC), l'aplicació del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (FEADER). També recull les mesures adoptades per la política pesquera a través del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i de la futura programació del Fons Europeu Marítim de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA). A més, s'analitzen les eines incloses en la cadena alimentària orientades a la millora del funcionament entre les baules i a l'increment de la transparència. Finalment, es recullen diversos paràmetres relacionats amb la fiscalitat i les assegurances agràries.


L'informe està disponible en l'enllaç següent:


www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y- prospectiva/indicadores_semestre.aspx