L`OIVE renova l`acord de col·laboració amb l`OeMv
Indústria

L'OIVE renova l'acord de col·laboració amb l'OeMv

17/04/2023
L`OIVE renova l`acord de col·laboració amb l`OeMv

L’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya (OIVE) i l’Observatori Espanyol del Mercat del Vi (OeMv) han renovat l’acord de col·laboració. L’objectiu és posar a disposició dels operadors, de manera gratuïta a través del lloc web de l’OeMv, els informes de mercat tant nacionals com internacionals que preveu aquest acord.          

En un període de tanta incertesa comercial a escala global com el que vivim, es fa més necessària que mai una informació de mercat fiable i objectiva. Ara, gràcies a aquest acord, els operadors espanyols podran accedir a un gran nombre d’informes i estudis per conèixer de primera mà quines són les tendències del sector: consum de vi a Espanya, producció, existències, entrades i sortides, exportacions espanyoles i de la resta de grans proveïdors mundials, importacions en els mercats principals, etcètera.  

La firma d’aquesta nova addenda al conveni ha estat a càrrec del president de l’Organització Interprofessional del Vi d’Espanya (OIVE), Ángel Villafranca, i del director general de l’Observatori Espanyol del Mercat del Vi, Rafael del Rey. Aquesta col·laboració palesa el compromís compartit entre totes dues organitzacions per millorar i coordinar accions per oferir la millor informació econòmica, tant sobre l’evolució del sector vitivinícola espanyol com sobre la competència i l’evolució dels mercats mundials principals.

En aquest conveni, que estarà vigent durant tot l’any 2023, es preveu, d’una banda, la millora i la difusió d’informació nacional —incloent-hi informes sobre producció, existències i consum nacional que ja s’estan elaborant— i, de l’altra, la millora i la difusió d’informació sobre comerç exterior del vi a Espanya, el comerç mundial de vi amb informació sobre els nostres principals competidors i l’evolució dels països consumidors i importadors principals.

En particular, dins d’aquesta nova addenda al conveni, s’hi inclou l’increment del nombre d’informes d’importadors mundials de vi fins a un total de 15 països, amb revisions semestrals, com també un estudi en profunditat sobre les exportacions mundials a l’Amèrica Llatina. Es tracta d’una regió especialment important per a les exportacions de vi espanyol, de ràpid creixement en països com ara Mèxic, la República Dominicana o Colòmbia, però en què hi ha cada vegada més competència tant de vins del Con Sud com d’altres productors europeus.    

La informació sectorial per als operadors és una base fonamental per millorar el desenvolupament del sector vitivinícola espanyol i està prevista dins de la línia d’actuació “Intel·ligència Econòmica” fixada en aquesta extensió de norma del vi (Ordre ministerial APA/806/2019).