Ramaderia

El logotip 100 % Raça Autòctona destaca l'origen i la qualitat de 62 races ramaderes espanyoles

30/08/2021

El logotip 100% Raça Autòctona, impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per destacar els productes de les races autòctones espanyoles, acull ja sota el seu segell 62 races d'espècies de bestiar boví, oví, caprí, porcí, aviari i equí. Això posa de manifest la confiança creixent que dipositen les associacions de criadors de races pures en aquesta figura de promoció.


Regulat pel Reial Decret 505/2013, el logotip 100% Raça Autòctona és una iniciativa pionera en els països del nostre entorn per donar a conèixer l'origen racial i l'alta qualitat dels productes ramaders espanyols a través del seu etiquetatge. D'aquesta manera, els consumidors disposen de més informació a l'hora d'adquirir els productes procedents de les races autòctones, que es caracteritzen principalment per la rusticitat i l'adaptació al medi en què viuen.


La gamma de productes emparats sota aquest logotip és molt àmplia i inclou productes com carn, llet i els seus derivats i fins i tot astes, plomes, llana o cuir. Un ventall ampli que reflecteix la versatilitat i el potencial que presenten aquestes produccions, que es comercialitzen generalment en canals curts: botigues dels pobles, dels barris, botigues gourmet o de productes sostenibles o diferenciats, comerços o restaurants locals.


La diversitat biològica és una font de riquesa, ja que aporta una quantitat important de recursos necessaris per a la nostra vida, com aliments, fibres tèxtils o diferents materials per a la indústria. En aquest context, la protecció dels recursos zoogenètics resulta imprescindible per garantir un desenvolupament sostenible del planeta.


Espanya atresora un patrimoni de biodiversitat ramadera ric que actualment engloba 165 races inscrites en el Catàleg oficial de races de bestiar d'Espanya. La majoria d'aquestes races (unes 140) estan en perill d'extinció, i això obliga les administracions públiques i el sector a arbitrar mesures per evitar una pèrdua que podria ser irrecuperable.