Al dia

Llum verda a la norma que regularà les primeres ajudes del PERTE agroalimentari

22/09/2022

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el passat 1 d'agost l'ordre amb què es dóna llum verda a la norma que regularà el primer paquet d'ajudes ?dotat amb 500 M€? al sector agroalimentari dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ( PERTE Agroalimentari), pas previ per obrir el termini de presentació de projectes abans de acabar l'any.


Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les societats mercantils privades, societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT) amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites, amb independència de la seva forma jurídica i de la seva mida.


Les entitats interessades a presentar una sol·licitud s'hauran de constituir com una agrupació d'empreses, formades per almenys sis empreses ?almenys una, considerada gran empresa? i, a més, haurà d'estar integrada per un mínim de quatre pimes. Alternativament, també seran vàlides aquelles agrupacions constituïdes únicament per pimes, sempre que dues siguin mitjanes empreses.


Els ajuts, que es formalitzaran com a subvencions, préstecs o una combinació de tots dos, estaran destinats a projectes tractors i el pressupost finançable mínim serà de 15 M€ per cadascun.


ELS TRES EIXOS DEL PERT AGROALIMENTARI


El PERTE Agroalimentari, que està previst que generi un impacte en l'economia de 3.000 M€ i una creació neta de 16.000 llocs de treball, està dotat amb una línia d'ajuts de 1.100 M€ i s'estructura en tres eixos.


1r: un paquet de suport específic per al sector, dotat amb 500 M€ i executat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.


2n: un paquet de mesures concretes per donar suport al procés d'adaptació digital de tota la cadena de valor agroalimentari, dotat amb 454,35 M€ i executat pel Ministeri d'Agricultura.


3r: un conjunt d'actuacions específiques de suport a la innovació i la investigació, la dotació de les quals és de 148,56 M€ i la seva execució també correspon al Ministeri d'Agricultura.