R+D+i

Llum verda als ajuts per a projectes innovadors agroalimentaris

14/10/2020

El Consell de Ministres ha autoritzat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) la convocatòria de tramitació anticipada de subvencions a projectes innovadors d'interès general executats per grups operatius supraautonòmics, amb un pressupost total de 17.055.367,30 euros.


L'objectiu és donar suport a iniciatives sorgides dins del sector agroalimentari i forestal per donar resposta a reptes i oportunitats en matèria de seguretat alimentària, diversificació de les produccions i productes i subministraments de matèries primeres per a usos alimentaris i no alimentaris.


La convocatòria es llançarà durant l'últim trimestre de 2020 dins del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-2020. Amb aquesta mesura es donarà suport a la creació d'aquests grups supraautonòmics, així com a l'execució dels seus programes de treball. El límit màxim d'ajut per agrupació beneficiària s'ha fixat en 600.000 euros, i els projectes hauran d'acabar abans de març de 2023.


Podran sol·licitar les subvencions les agrupacions de com a mínim dos membres independents entre ells que tinguin caràcter supraautonòmic o que siguin d'àmbit nacional i englobin perfils professionals diferents (agricultors i ramaders, silvicultors, interprofessionals, investigadors o centres tecnològics, universitats, indústries agroalimentàries o de la fusta i altres productes forestals, ONG o grups d'acció local, entre altres).