R+D+i

L'IRTA busca millorar genèticament la resistència a malalties en bestiar porcí

12/01/2021

Un equip d'investigadors de l'IRTA, en col·laboració amb l'empresa Selección Batallé, ha estudiat el determinisme genètic i les regions genòmiques associades a la immunocompetència global i la salut en una població de porcs Duroc.


El treball descriu heretabilitats mitjanes i altes per a molts dels caràcters analitzats i sis regions cromosòmiques en el genoma porcí relacionades amb paràmetres immunològics, i s'han identificat un total de 16 gens candidats.


Tradicionalment relegats a una segona posició en els programes de selecció i millora genètica porcina, els caràcters relatius a la salut adquireixen una importància cada cop més gran en els nous reptes de la producció animal. L'elevat increment de resistències a antibiòtics juntament amb les demandes dels consumidors de productes nutritius i sans obtinguts en sistemes de producció més sostenibles fan necessari orientar els esquemes de selecció per tenir poblacions porcines més robustes i resilients.


La investigació tenia l'objectiu d'estudiar l'arquitectura genètica de 30 caràcters relacionats amb la salut, que cobrien paràmetres immunològics (principalment innats), hematològics i indicadors d'estrès, tots associats a la immunocompetència en una línia comercial de Duroc mitjançant l'estimació dels seus paràmetres genètics i identificant regions genòmiques associades i gens candidats.


Les estimacions d'heretabilitat mitjana a alta van confirmar l'existència de determinisme genètic en la majoria dels caràcters relacionats amb la immunocompetència global en porcs. D'altra banda, es van trobar correlacions genètiques positives, però també fortes correlacions genètiques negatives entre diversos caràcters d'immunitat.


L'estudi d'associació de tot el genoma va assenyalar 31 SNP (polimorfismes de nucleòtids simples) significativament associats a nivell genòmic, ubicats en sis regions cromosòmiques en els cromosomes porcins SSC4, SSC6, SSC17 i SSCX. Aquestes regions cromosòmiques es van associar amb els nivells d'IgG en plasma, el percentatge de cèl·lules T i ?, els nivells de proteïna C reactiva en sèrum, la capacitat fagocítica de limfòcits, el número total de limfòcits, el volum corpuscular mitjà i l'hemoglobina corpuscular mitjana.


L'estudi ha proposat un total de 16 gens candidats relacionats funcionalment amb la immunocompetència, inclosos els gens CRP, NFATC2, PRDX1, SLA, ST3GAL1 i VPS4A, per explicar la variació dels caràcters immunes i hematològics.