R+D+i

L'ICMC, centre adscrit a CICYTEX, posa en marxa el projecte estratègic SINERGEX

31/03/2021

L'Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC), centre adscrit a CICYTEX, ha posat en marxa el projecte estratègic SINERGEX per establir eines de cooperació que fomentin la sostenibilitat, la productivitat i l'adaptació al canvi climàtic de dos sistemes forestals prioritaris a la regió, les suredes i les deveses. Aquest projecte combinarà el disseny d'una parcel·la experimental de surera fertirrigada, la recerca en el maneig de la devesa i la transferència de tecnologia i establirà sinergies amb els diferents actors vinculats a aquests ecosistemes.


En aquest projecte també participen tècnics de l'Instituto de Investigaciones Agrarias Finca La Orden-Valdesequera-CICYTEX. A més, compta amb la col·laboració de la www.unex.es/" target="_blank" rel="noopener">Universitat d'Extremadura i de la www.upct.es/" target="_blank" rel="noopener">Universitat Politècnica de Cartagena.


Infraestructura per a assaigs de fertirrigació en surera


La instal·lació d'un cultiu monitorat de surera fertirrigada servirà d'infraestructura tecnològica per donar suport a projectes futurs. Atès que la recerca forestal està molt compromesa a causa que el temps d'assaig necessari per obtenir resultats és molt llarg, aquesta parcel·la està pensada per ser utilitzada en treballs posteriors que necessitin sureres ja establertes en règim intensiu. Aquesta infraestructura aporta un sistema de monitoratge automàtic que facilitarà el control de dosis de reg i adobament.


D'altra banda, en el projecte SINERGEX s'analitzarà l'efecte que el maneig pot tenir sobre la resiliència de la devesa. S'estudiaran diferents aspectes de la gestió que permetin valorar i potenciar bones pràctiques que afavoreixin la sostenibilitat i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic d'aquest singular ecosistema.


SINERGEX preveu una tercera activitat adreçada a consolidar sinergies amb altres projectes i grups de recerca, ciutadania, gestors i propietaris, empreses i altres actors involucrats en la gestió i la conservació de suredes i deveses.


Tenint en compte aquest objectiu, es donarà continuïtat a dues eines participatives dissenyades en projectes anteriors. D'una banda, la plataforma web Observatorio Dehesa-Montado, que ofereix continguts actualitzats sobre aquests ecosistemes i també suport en la gestió. I d'altra banda, la Red Ibérica para la Transferencia del Conocimiento y la Innovación, integrada en l'observatori, que promou la connexió d'entitats d'Espanya i Portugal compromeses amb l'intercanvi de coneixement i d'experiències que contribueixin a la valorització i la sostenibilitat d'aquests ecosistemes.


Aquest projecte està finançat per la Junta d'Extremadura i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Té un període d'execució de dos anys (2021-2022). Ha estat aprovat dins de la convocatòria oberta per a la selecció interna de projectes d'R+D+I per desenvolupar pel CICYTEX en el marc del Programa Operatiu FEDER Extremadura 2014-2020, juntament amb nou projectes més de temàtica agrícola, ramadera i alimentària.