Indústria

L'exportació hortofructícola tancarà el 2020 amb 14.200 milions d'euros

05/01/2021

L'exportació espanyola de fruita i verdura fresques el 2020 creixerà un 5% fins als 14.200 milions d'euros mentre que mantindrà volums similars al 2019, amb 13,5 milions de tones, segons les estimacions de FEPEX. Es tanca un any en què la producció i l'exportació hortofructícoles es van revelar com a activitats essencials durant el confinament, en què la competència de tercers països es va endurir i en què es va tancar un acord post-Brexit que regirà les relacions futures amb el Regne Unit, el tercer destí de les vendes espanyoles.


Dels 14.200 milions d'euros que totalitzarà l'exportació de fruita i verdura el 2020, un total de 6.100 milions correspondran a verdura i 8.100 milions a fruita[M1], segons les estimacions de FEPEX, i en destaca la gran diversitat de productes i una forta dependència del mercat comunitari, receptor del 94% de l'exportació espanyola i del qual depèn la sostenibilitat econòmica de les explotacions. L'any també s'ha caracteritzat per un comportament molt dispar de les diverses campanyes i una forta volatilitat dels preus.


En l'any de la COVID-19, el sector de la fruita i la verdura s'ha reconegut com a una activitat essencial. Durant el confinament se'n va mantenir l'activitat productiva i comercial per garantir l'abastiment de la població i dels mercats exteriors, i es va adaptar a l'excepcionalitat de la situació, que ha suposat canvis importants. Les empreses han implantat les noves exigències de seguretat al camp i a les centrals de manipulació, i això ha suposat un increment significatiu dels costos. En l'àmbit del consum, la COVID-19 i, en especial, el confinament total de març a juny ha impulsat la demanda a les llars espanyoles, amb creixements del 13% al març, del 40% a l'abril, del 22% al maig i de l'11% al juny en comparació amb els mateixos mesos de l'any 2019.


La inquietud per la dilació en l'acord post-Brexit amb el Regne Unit ha estat molt present el 2020. Malgrat que l'exportació espanyola en aquest país, tercer mercat de destí, ha mantingut una evolució positiva del 8% fins a l'octubre, totalitzant 1.547 milions d'euros, el sector agrupat en el FEPEX ha treballat amb tots els escenaris, inclòs el no-acord i l'arribada d'aranzels valorats en 198 milions d'euros l'any. Finalment, l'acord al qual s'ha arribat el 24 de desembre evitarà aquests aranzels, però no evitarà les noves formalitats i controls duaners que implicarà que el Regne Unit deixi definitivament la UE l'1 de gener.


La creixent i contínua competència de la importació procedent de països tercers és un altre dels fets destacats del 2020. La importació ha crescut un 7% fins a l'octubre i el 64% procedeix de països tercers, amb un gran impacte en cultius estratègics, ja que coincideixen en períodes i calendaris amb les produccions espanyoles. Per això, FEPEX considera que un dels reptes per al 2021 és que s'apliqui una política comercial més justa i que corregeixi la competència deslleial que actualment pateixen les produccions comunitàries, així com l'aplicació de mesures de millora de la competitivitat d'acord amb el repte que planteja la globalització del mercat comunitari, que representa un percentatge majoritari de la facturació del sector.[M1]Lo hemos añadido porque creo que faltava.