Ramaderia

L'Eurobaròmetre mostra com n'és d'important per als europeus el benestar animal

25/10/2023

La protecció del benestar dels animals és essencial per als europeus, com ho demostren els resultats d'una enquesta de l'Eurobaròmetre publicada avui. La Comissió fa més de quaranta anys que actua en favor del benestar dels animals per millorant progressivament la vida dels animals i adoptant normes de benestar en la legislació que es troben entre les més estrictes del món. L´enquesta mostra la importància d´aquest tema per a la ciutadania de tota la UE.

Una gran majoria d'europeus (el 84 %) creu que el benestar dels animals de granja s'ha de protegir millor del que es protegeix actualment al seu país. Un nombre similar (el 83 %) dona suport a la limitació del temps de transport dels animals. Gairebé tres quartes parts dels enquestats (el 74 %) donen suport a una millor protecció del benestar dels animals de companyia al seu país.

Més del 90 % dels europeus considera que les pràctiques ramaderes i de cria han de complir uns requisits ètics bàsics, com oferir als animals un espai suficient, els aliments i l'aigua que necessiten, uns entorns adaptats a les seves necessitats (fang, palla, etc.) i garantir que reben un tractament adequat. L'enquesta també va posar de manifest un alt nivell de preocupació pel benestar dels animals als escorxadors.

Tres quartes parts dels enquestats van considerar inacceptable la pràctica de matar pollets mascles nounats, mentre que una aclaparadora majoria es va mostrar a favor de prohibir el tall de determinades parts del cos dels animals (cues, orelles, becs, etc.) a menys que sigui estrictament necessari, i fer-ho amb anestèsia. Pel que fa a les granges de pelleteria, més de la meitat dels enquestats (el 57 %) consideren que haurien d'estar estrictament prohibides a la UE, mentre que prop d'un terç (el 32 %) creu que només s'haurien de mantenir si es milloren les condicions de benestar.

Pel que fa a les importacions des de països no pertanyents a la UE, més de vuit de cada deu europeus (el 84 %) creuen que la situació actual pel que fa al benestar animal hauria de canviar, ja sigui aplicant les normes de benestar animal de la UE a les importacions d'aliments o etiquetant els aliments segons les normes amb què s'han elaborat.

Tot i que les entrevistes es van dur a terme el març del 2023, quan els preus dels aliments ja eren molt elevats a causa de la inflació, el 60 % de les persones enquestades van indicar que estarien disposades a pagar més per uns productes procedents de sistemes ramaders respectuosos amb el benestar animal. Al voltant d'una quarta part (el 26 %) estaria disposada a pagar fins a un 5 % més per aliments respectuosos amb el benestar animal.