Sostenibilitat

Les macroalgues, en la gestió de les àrees marines

08/07/2019


Les illes Cíes seran el laboratori de proves del projecte Alganat2000, una investigació pionera de la Universitat de Vigo per estudiar cinc espècies de macroalgues a fi de garantir una gestió sostenible i conservar la biodiversitat a les àrees marines protegides on hi ha activitat pesquera.Onze investigadors dels departaments d'Ecologia i Biologia Animal i d'Enginyeria dels Recursos Naturals i el Medi Ambient miren d'aportar una eina geoespacial, innovadora i de baix cost per cartografiar i monitoritzar periòdicament les macroalgues en el medi marí, com també el seu estat fisiològic.


Aquesta tècnica permetrà disminuir el cost de l'obtenció de mostres en passar de la tècnica in situ actual, que requereix la mobilització de molts recursos econòmics i humans, a un altre de tipus remot i basat en la teledetecció, informa la Conselleria de Medi Ambient, Territori i Habitatge en un comunicat.


El projecte pilot es desenvolupa a les illes Cíes amb la col·laboració del personal del parc nacional de les illes Atlàntiques, però les tècniques geoespacials que es dissenyin, com també la plataforma informàtica que els donarà suport, seran aplicables a altres àrees marines, protegides o no.A més, Alganat permetrà augmentar el coneixement que es té de les àrees marines i facilitar la transferència de resultats tant al sector pesquer com a altres organismes públics encarregats de la gestió d'aquests espais a fi de potenciar una pesca sostenible.


D'aquí que el projecte prevegi fer tallers de formació adreçats al sector pesquer per conscienciar-lo de la importància de les algues com a base de la cadena tròfica i de la seva vulnerabilitat en l'actual escenari de canvi climàtic.

Les macroalgues són clau en la captació de carboni i proporcionen el seu hàbitat a nombroses espècies marines, incloses les que són d'interès comercial, d'aquí la importància de disposar d'informació periòdica sobre el seu estat fisiològic i abundància.


A causa de la seva composició bioquímica, les algues es fan servir per produir antibiòtics, cosmètics, fertilitzants o bioindicadors, entre altres utilitats.


">">">