Ramaderia

Les indústries porquines a municipis rurals de Castella i Lleó s'han incrementat un 15 % en 10 anys

06/08/2021

El nombre d'indústries dedicades a elaborar productes del porc a municipis de menys de 5.000 habitants de Castella i Lleó s'ha incrementat un 15,3 % en deu anys, les quals han passat de 247 l'any 2008 a les 285 el 2018.


El creixement en aquesta dècada de les indústries porquines implantades al medi rural és un factor de gran rellevància, si es té en compte que perquè un sector agroalimentari contribueixi decisivament a la sostenibilitat del medi rural no n'hi ha prou amb fer créixer l'activitat productiva primària; és imprescindible desenvolupar al mateix temps l'activitat industrial de la matèria prima que es produeix.


En total, el nombre d'indústries porquines a Castella i Lleó ascendeix a 401, de les quals 285 són a municipis de menys de 5.000 habitants: una dada de gran rellevància econòmica i social pel que fa a una comunitat que, d'una banda, pateix, en moltes comarques, greus processos de despoblament o d'empobriment del medi rural propi i que necessita solucions urgents de caràcter integral.


D'altra banda, és una comunitat en què existeixen oportunitats importants a l'hora d'incrementar l'activitat porquina, a condició que sempre es compatibilitzi indefugiblement amb un estricte procés de reducció de l'impacte contaminant que produeix la indústria i que, a més, estigui en absoluta consonància amb els objectius de "contaminació zero" a què cal arribar durant el període 2030-2050.