Indústria

Les exportacions espanyoles d'aliments van créixer un 6 % el 2019

24/02/2020

Espanya va exportar aliments, begudes i tabac per valor de 48.634 milions d'euros el 2019, xifra que suposa un repunt del 6 % respecte del 2018, impulsat, en gran mesura, pel fort augment de la venda de carn a la Xina i el bon comportament de la partida principal, l'hortofructícola.


L'últim informe de Comerç Exterior del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme indica que l'exportació alimentària és la que més va créixer l'any passat i es consolida com a segona partida més gran, superada només per la de béns d'equipament, el valor de la qual va arribar als 59.111 milions d'euros (+3,7 %).


Les importacions alimentàries van augmentar l'any passat a un ritme més baix que les exportacions, ja que el seu valor va pujar un 1,8 %, fins als 35.691 milions d'euros, cosa que es va traduir en un increment del superàvit agroalimentari del 19,6 % (12.943 milions d'euros).


Els enviaments a l'exterior de fruites, hortalisses i llegums van sumar un valor de 18.451 milions d'euros (+5,9 %), davant d'unes entrades de 5.780 milions d'euros (+2,3 %), cosa que ha fet elevar el superàvit d'aquest sector un 7,6 % en un any.


La segona partida més gran, la de productes càrnics, va créixer un 22,3 % al llarg del 2019 (8.473,8 milions d'euros), respecte dels 2.252 milions (+2 %) de la importació anotada per a aquest sector; el superàvit comercial espanyol en aquest sector s'ha disparat un 31,8 %