Indústria

Les exportacions espanyoles continuen assolint màxims històrics

06/02/2023

Segons les dades de comerç declarat de duanes, les exportacions espanyoles de mercaderies van créixer un 23,6% en el període gener-novembre del 2022 respecte del mateix període de l'any anterior, i van assolir els 357.111M?, una xifra rècord. D'altra banda, les importacions van augmentar un 35,8%, fins als 420.714M?, també un màxim històric.


En termes de volum, les exportacions van augmentar un 4,2%, ja que els preus, aproximats pels índexs de valor unitari, van créixer un 18,6%. Les importacions es van incrementar un 8,4%, ja que els preus van créixer un 25,2%.


El creixement interanual de les exportacions espanyoles entre gener i novembre (23,6%) va ser superior al registrat a la UE-27 (21,8%) i la zona euro (22,0%). També el registrat a Alemanya (14,7%), França (20,3%), Itàlia (20,5%) i el Regne Unit (27,1%). Fora d'Europa, també van créixer les vendes als EUA (18,8%), la Xina (11,9%) i el Japó (18,9%).


Les contribucions positives principals a la taxa de variació anual de les exportacions del gener al novembre del 2022 van provenir del sector dels productes químics, dels productes energètics, dels béns d'equip i semimanufactures no químiques. Cal destacar que cap sector va contribuir negativament.


Les exportacions dirigides a la Unió Europea (62,8% del total) van augmentar un 25,4% durant els onze primers mesos de l'any. Les vendes a la zona euro (55,2% del total) van pujar un 25,0% i les destinades a la resta de la Unió Europea (7,6% del total) van pujar un 28,4%.


Les vendes a terceres destinacions (37,2% del total) van pujar un 20,6% en aquest període, amb increments de les exportacions a Amèrica del Nord (28,2%), Amèrica Llatina (26,6%), Orient Mitjà (26%), Àfrica (15,9%), Àsia (exclòs l'Orient Mitjà, 7,5%) i Oceania (1,1%).


Les comunitats autònomes amb més creixements en les exportacions van ser les Canàries, la Comunitat de Madrid i les Illes Balears.