Indústria

Les exportacions espanyoles arriben al màxim històric

18/08/2023

Les exportacions espanyoles de mercaderies han assolit el màxim històric i s'han incrementat un 4,7 % interanual el primer semestre del 2023, han assolit els 199.951 milions d'euros.

D'altra banda, les importacions han baixat un 2,9 %, fins als 216.372 milions d'euros. Com a resultat, el dèficit comercial dels sis primers mesos d'any s'ha reduït gairebé a la meitat (el 48,6 %), del dèficit de 31.963 milions d'euros registrat en el mateix període del 2022 fins a 16.420 milions.

La taxa de cobertura —quocient entre exportacions i importacions— va augmentar fins al 92,4 % (85,7 % entre gener i juny del 2022, dades provisionals).

Això es mostra al darrer Informe Mensual de Comerç Exterior de la Secretaria d'Estat de Comerç amb dades de comerç declarat de duanes.

Per al ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Héctor Gómez, “aquestes dades demostren que el sector exterior és un dels motors de la nostra economia i que la competitivitat de les empreses espanyoles als mercats internacionals destaca en la qualitat i la innovació constant”.

Superàvit del saldo no energètic

El saldo no energètic va donar un superàvit de 285 milions d'euros, davant del dèficit de 6.069 milions d'euros acumulat fins al juny del 2022, i el dèficit energètic va assolir els 16.705 milions d'euros, inferior al dèficit de 25.894 milions del mateix període del 2022.

A més, Gómez ha destacat que “la solidesa de les empreses espanyoles exportadores fa que les exportacions siguin més dinàmiques que les importacions”. “Això ha permès pagar el dèficit comercial fins a la meitat i tenir un superàvit no energètic en l'acumulat dels primers sis mesos de l'any. D'altra banda, aquest Govern celebra que les exportacions espanyoles segueixin creixent per sobre de les dels nostres socis comercials principals”, ha subratllat el ministre.

Les contribucions positives principals a la taxa de variació anual de les exportacions del gener al juny del 2023 van provenir del sector automòbil (contribució de 3,2 punts), béns d'equip (contribució de 2,8 punts), alimentació, begudes i tabac ( contribució d'1,2 punts) i productes químics (contribució de 0,4 punts).

Pel que fa a les importacions, els sectors que van contribuir positivament a la taxa de variació interanual el primer semestre van ser el sector automòbil (contribució de 2,4 punts), els béns d'equip (contribució de 2,0 punts), alimentació, begudes i tabac (contribució d'1,2 punts) i altres mercaderies (contribució de 0,1 punts).

Les exportacions dirigides a la Unió Europea (63,3 % del total) van augmentar un 6,3 % interanual els sis primers mesos de l'any. Les vendes a la zona euro (55,4 % del total) van pujar un 5,6 % i les destinades a la resta de la Unió Europea (7,9 % del total) van créixer un 11,5 %. Les vendes a terceres destinacions (36,7 % del total) van augmentar un 2,1 % en aquest període, amb increments de les exportacions a Amèrica Llatina (21,2 %) i Oceania (17,7 %) i descensos a Àfrica (-7,6 %), l'Orient Mitjà (-6,4 %), Àsia sense l'Orient Mitjà (-2,4 %) i Amèrica del Nord (-0,6 %).

Les comunitats autònomes amb més creixements en les exportacions van ser Castella i Lleó (16,3 %), Catalunya (14,5 %) i La Rioja (12,6 %).