Indústria

Les exportacions agroalimentàries i pesqueres van assolir la xifra rècord de 68.018 milions d'euros el 2022

03/08/2023

Les exportacions agroalimentàries i pesqueres van experimentar el 2022 un increment del 13,1 % respecte de l'exercici anterior, i van assolir la xifra rècord de 68.018 milions d'euros. La invasió russa d'Ucraïna el febrer del 2022 ha projectat efectes importants en l'economia europea i mundial, agreujats en l'àmbit agroalimentari pel fet de tractar-se de dos grans productors mundials.

En l'escenari actual, caracteritzat pels alts preus internacionals dels productes, en el conjunt de l'economia espanyola les exportacions es van incrementar un 23,6 % respecte del 2021.

En aquest context, el saldo comercial (exportacions menys importacions) del total de l'economia es va reduir en un 116,7 % respecte del 2021, i el del sector agroalimentari i pesquer ho va fer en un 26 %, i es va situar en 13.869 milions de euros, motivat pel notable increment del valor de les importacions.

Un reflex fidel de l'important paper que exerceix el sector agroalimentari i pesquer en el comerç exterior espanyol és que les seves exportacions van suposar el 17,5 % de les del conjunt de l'economia, i les importacions l'11,8 %.

Pel que fa als principals subsectors exportadors el 2022:

· Per importància econòmica se situa en primer lloc el grup de la fruita, amb 9.845 milions d'euros; seguit pel de la carn, amb 9.708 milions d'euros, i el de les hortalisses, amb 8.029 milions d'euros.

· El grup d'olis i greixos és el que presenta un augment més gran de les exportacions respecte del 2021, amb un increment del 33,1 % i un valor exportat total de 7.194 milions d'euros.

· El grup de les begudes va registrar un augment de les exportacions del 8,6 %.

Pel que fa a les destinacions de les exportacions agroalimentàries i pesqueres el 2022:

· Un 64,1 % de les exportacions es van dirigir a la Unió Europea (UE-27), amb un augment del 15 % respecte del 2021.

· Les exportacions a tercers països (35,9 % del total) es van incrementar en un 9,9 %.

Aquestes dades provenen de l'Informe Anual de Comerç Exterior publicat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que conté una anàlisi detallada i actualitzada de les magnituds i els indicadors principals que permeten conèixer en profunditat la situació actual. L'estudi està elaborat sobre la base de dades provisionals de l'any 2022 del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

L'informe està disponible en aquest enllaç de la pàgina web del ministeri: www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextanual2022_tcm30-657480.pdf